Łuckiewicz Adam s. Wiktora ur. 03.08.1958 IPN Lu 00425/162 TW ps. „Danuta” nr. rej. 49916 Laski gm. Krzywda kontrwywiad wojskowy

By | Lipiec 9, 2019

Mieszkaniec miejscowości Laski gm. Krzywda. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności geodeta. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w Dęblinie 16.12.1980 roku. Podpisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Danuta”. Współpracę zakończono 22.09.1982 roku w związku z przejściem do rezerwy. W archiwach IPN znajduje się 8 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz