Urbański Krzysztof s. Mariana ur. 05.03.1961 IPN Lu 00425/252 TW ps. „Hanka” nr. rej. 51500 kontrwywiad wojskowy Garwolin

By | Maj 2, 2019

Urbański Krzysztof s. Mariana ur. 05.03.1961 IPN Lu 00425/252 TW ps. „Hanka” nr. rej. 51500 kontrwywiad wojskowy Garwolin

Mieszkaniec Garwolina. Wykształcenie średnie zawodowe o specjalności tokarz. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany 19.05.1981 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w Ciechanowie. Podpisał oświadczenie o współpracy. Współpracę zakończono 29.03.1983 roku z powodu odejścia do rezerwy. Na tę okoliczność napisał zobowiązanie, że fakt współpracy z organami kontrwywiadu wojskowego zachowa w ścisłej tajemnicy.  W archiwach IPN znajduje się 14 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz