Modrzewska Barbara c. Zygmunta ur. 15.04.1955 IPN Lu 00419/1233 kandydat na TW nr. rej. 7619 Siedlce

By | Maj 2, 2019

Modrzewska Barbara c. Zygmunta ur. 15.04.1955 IPN Lu 00419/1233 kandydat na TW nr. rej. 7619 Siedlce

Mieszkanka Siedlec. Wykształcenie średnie ekonomiczne. Ponadto ukończyła Studium Poligraficzne ze specjalnością redaktor-techniczny. Zatrudniona na stanowisku mistrza zmianowego w Zakładzie nr. Spółdzielni „Intodruk” w Siedlcach. Jej osobę, jako potencjalnego kandydata na tajnego współpracownika od 18.06.1985 roku opracowywał ppor. Krzysztof Lach insp. Wydz. III WUSW w Siedlcach. Ponadto pełniła też w Spółdzielni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej. 29.01.1987 roku ppor. Lach wystawił wniosek o złożenie materiałów dotyczących jej osoby w archiwum Sekcji „C” WZO WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategor-B-5. We wniosku możemy miedzy innymi przeczytać: //..//….W/w kandydat na t.w. „BM” został zarejestrowany 19.06.1985 r. do sprawy obiektowej krypt. „Oset” nr.5699. Początkowe informacje potwierdzały zasadność wytypowania w/w charakterze kandydata na t.w. Jednak w prowadzonych rozmowach kandydat na t.w. poruszała sprawy jedynie produkcji, znane powszechnie wszystkim pracownikom. Stroniła od rozmów na tematy bardziej ukierunkowane na rozpoznanie nastrojów wśród pracowników, postaw poszczególnych osób, twierdząc, że jest przede wszystkim zajęta pracą. Czas dzieli na pracę zawodową i życie rodzinne (prowadzenie domu, przygotowanie dzieci do przedszkola) i na nic więcej jej go nie wystarcza. W trakcie rozmów nie uzyskano ważnych operacyjnie informacji. Biorąc powyższe pod uwagę, dalsze opracowanie w/w kandydata na t.w. jest nieuzasadnione. //..//…….(zachowano oryginalną pisownię) W archiwach IPN znajduje się 37 dokumentów dotyczących jej osoby.

Dodaj komentarz