Ługowska Grażyna c. Kazimierza ur. 08.06.1955 IPN Lu 00419/929 kandydat na LK nr. rej 6195 Siedlce

By | Maj 2, 2019

Ługowska Grażyna c. Kazimierza ur. 08.06.1955 IPN Lu 00419/929 kandydat na LK nr. rej 6195 Siedlce

Mieszkanka Siedlec. Wykształcenie średnie o specjalności technik ogrodnik. Zatrudniona w WSS Siedlce na stanowisku kierownika administracji.  Dysponent mieszkań hotelowych przy ulicy Zawadzkiego róg Kilińskiego w Siedlcach będących własnością WSS. Od 6.04.1982 roku, jako potencjalnego współpracownika SB w charakterze właściciela lokalu kontaktowego opracowywał sierż. Stanisław Szyndler insp.  Wydz. II KW MO w Siedlcach. 21 czerwca 1982 roku zakończono rozpracowywanie jej osoby, jako bezprzedmiotowe z tego powodu, że WSS z powodu przekazania w/w mieszkań na rzecz Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Sielcach, a akta dotyczące jej osoby zostały złożone w archiwum Wydziału „C” KW MO w Siedlcem z zaliczeniem akt do kategorii B-10. W archiwach IPN znajduje się 39 dokumentów dotyczących jej osoby. Klauzula tajności z jej akt została zdjęta 17.10.2017 roku.

Dodaj komentarz