Kulma Bronisław s. Stanisława ur. 03.04.1913r. IPN Lu 00419/562 TW ps. „Duży” Pogorzel gm. Siennica

By | Maj 2, 2019

Kulma Bronisław s. Stanisława ur. 03.04.1913r. IPN Lu 00419/562 TW ps. „Duży” Pogorzel gm. Siennica

Rolnik ze wsi Pogorzel gm. Siennica. Wykształcenie 4 klasy szkoły powszechnej. Do współpracy z UB zwerbował go 16 VIII 1950r. st. ref. IV Referatu PUBP w Mińsku Mazowieckim Cykier Stefan. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa przyjmując pseudonim konspiracyjny „Gruby”. W jego charakterystyce wystawionej 19 II 1953r. przez Niedzielskiego Ludwika z PUBP w Mińsku Mazowieckim możemy przeczytać między innymi: //..//Inf. Ps. „Duzy” został zwerbowany na lekkich materiałach kompromitujących w celu rozpracowania wrogiego elementu kułackiego w gromadzie Pogorzel gdzie organizowała się spółdzielnia produkcyjna. Przy werbunku inf. Materiałów żadnych nie dał. Był na kontakcie tow. Cykra Stefana, a obecnie jest na kontakcie ref. Niedzielskiego Ludwika. Inf. Pracuje po środowisku kułackim. Systematyczność spotkań Od chwili przyjęcia inf. na swój kontakt inf. na spotkania przychodził punktualnie, lecz od dłuższego czasu jest zerwana z inf. łączność, gdyż inf. leżał dwa miesiące chory. Praca inf. i jego wyniki Za okres swej pracy od chwili werbunku inf. pracuje dobrze, lecz jest mało rozwinięty. Doniesienia były prawdziwe nie stwierdzono, aby inf. dawał doniesienia kłamliwe lub też pracował dwulicowo, materiały, jakie inf. zapodawał były ogólnikowe, dotyczyły elementu kułackiego, oraz informacyjne o wypowiedziach ogólnikowych. Z materiałów, jakie inf. dawał nie było przeprowadzonych likwidacji inf. otrzymywał konkretne zadania, lecz nie miał możliwości wykonania. Materiałów, które by dotyczyły inf. nie uzyskano, inf. był kontrolowany przez inną agenturę, wynagrodzeń inf. żadnych nie otrzymywał. Zamierzenia i wnioski dalszej współpracy W związku z tym, że inf. nie ma możności rozpracowania wrogiego elementu kułackiego, gdyż w nim nie tkwi i jest mało rozwinięty – planuje się nastawienie inf. na wypowiedzi kułaków zamieszkujących wokół spółdzielni, oraz ich ścisłą obserwację kontaktów.//../ (pisownia oryginalna) 30 VIII 1954r. referent terenowy PUBP w Mińsku Mazowieckim wystawił wniosek o wyłączenie go z sieci informatorów z racji podeszłego wieku i bardzo słabego zdrowia. W archiwach IPN zachowało się 2o dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz