Konieczna Jadwiga c. Mariana ur. 27.08.1950 IPN Lu 00419/1212 LK krypt. „Astoria” nr. rej. 1099 Łuków

By | Maj 2, 2019

Konieczna Jadwiga c. Mariana ur. 27.08.1950 IPN Lu 00419/1212 LK krypt. „Astoria” nr. rej. 1099 Łuków

Mieszkanka Łukowa. Właścicielka mieszkania w Łukowie. Wykształcenie średnie ekonomiczne. Zatrudniona na stanowisku sprzedawcy w WPHW oddział w Łukowie. Do współpracy z SB w charakterze właściciela Lokalu Kontaktowego zwerbował ją 13.X.!972 roku ppor. Jan Łyp insp. Referatu SB KP MO w Łukowie. Na tą okoliczność podpisała stosowną umowę o udostępnianiu swojego mieszkania na potrzeby SB w każdy dzień tygodnia oprócz niedziel i świąt w godzinach od 10 do 17 w zamian za wynagrodzenie w wysokości 300 zł płatnych kwartalnie. Napisała też własnoręcznie zobowiązanie o zachowaniu tego faktu w tajemnicy. 6.05.1979 roku zamieniała swoje mieszkanie na większe w tej samej klatce i bloku, co poprzednio. Po zamianie mieszkania wyraziła zgodę na dalsze korzystanie z jego przez SB. Korzystania z LK krypt. „Astoria” zaprzestano 16.01.1986 roku z powodu możliwości dekonspiracji z powodu zmiany warunków rodzinnych właścicielki z możliwością ponownego nawiązania współpracy po ewentualnej zmianie warunków rodzinnych właścicielki.. Właścicielka napisała własnoręcznie zobowiązanie o zachowaniu faktu współpracy z SB w ścisłej tajemnicy. W okresie współpracy była kilkadziesiąt razy wynagradzana pieniężnie za udostępnianie swojego mieszkania. W jej aktach są własnoręcznie pisane pokwitowania odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariuszy SB. W tym LK odbywano spotkania z następującymi tajnymi współpracownikami SB: TW ps. „Jabłoński nr. rej. 5623, TW ps. „Mazur” nr. rej. 5088, TW ps. „Alex” nr. rej. 936 (Celiński Alfred), TW ps. „Sebastian” nr. rej. 2746, TW ps. „Bajka” nr. rej. 3147 (Wierzejska-Korba Barbara Anna). W archiwach IPN znajdują się 104 mikrofilmy zawierające dokumenty dotyczące jej osoby

Dodaj komentarz