Izdebski Lucjan s. Piotra ur. 06.08.1947 IPN Lu 555/30 TW ps. „Bogumiła” nr. rej. 7107 Siedlce

By | Maj 2, 2019

Izdebski Lucjan s. Piotra ur. 06.08.1947 IPN Lu 555/30 TW ps. „Bogumiła” nr. rej. 7107 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik drogowy. Zatrudniony na stanowisku dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Siedlcach. Do współpracy z SB zwerbował go 22.06.1984 roku na zasadzie dobrowolności kier. Sekcji I wydz. II WUSW w Siedlcach por. Jerzy Teterycz. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Bogumiła”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do Sprawy Obiektowej kryptonim „Turysta”. W jego charakterystyce wystawianej przez por. Piątka st. inspektora Wydz. II WUSW w Siedlcach 23.01.1990 roku możemy przeczyta między innymi: //..//…..tw. ps. „Bogumiła” – mężczyzna lat 43, narodowość i obywatelstwo polskie, wykszt. Średnie techniczne, żonaty, pochodzenie społ. Robotnicze, posiada dostęp do inf. stanowiących tajemnicę służbową, zam. Siedlce. Tw ps. „Bogumiła” do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa pozyskany został 22.06.1984 r. na zasadzie dobrowolności. Celem pozyskania było prowadzenie zadań w sprawie obiektowej krypt. „Turysta”, „Arizona” i „Sekwana”. Przekazywane informacje dotyczyły postaw społeczno-politycznych pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Siedlcach oraz innych osób pozostających w zainteresowaniu SB. Tw zlecone zadania wykonywał w stopniu zadowalającym. Własnej inicjatywy nie przejawiał. Informacje przekazywał zarówno ustnie jak i na piśmie. Nie był wynagradzany. Kontrolowany był przez osobowe źródła informacji. W trakcie dotychczasowej współpracy tw dał się poznać jako osoba inteligentna, posiadająca łatwość wyrażania myśli oraz nawiązywania kontaktów. Nie posiada naturalnych możliwości wyjazdów za granicę. Z uwagi na aktualną sytuację polityczną w kraju tw odmówił dalszej współpracy obowiązująć siej jej ujawnienia. //..//… (zachowano oryginalną pisownię) Ostatecznie współpraca została rozwiązana 29.01.1990 roku z powodu odmowy współpracy, a materiały dotyczące TW ps. „Bogumiła” zostały złożone w archiwum Wydziału Zabezpieczenia WUSW w Siedlcach. W archiwach IPN znajduje się 120 dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 27.07.2016 roku.

Dodaj komentarz