Grochal Dariusz s Jana ur. 25.01.1955 IPN Lu 555/56 TW ps. „Konrada” nr. rej. 9322 Siedlce

By | Maj 2, 2019

Grochal Dariusz s Jana ur. 25.01.1955 IPN Lu 555/56 TW ps. „Konrada” nr. rej. 9322 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik instalacji sanitarnych. Zatrudniony, jako pracownik cywilny w Jednostce Wojskowej w Siedlcach na stanowisku Kierownika Działu Budowlanego. Tamże przewodniczący ZSMP pracowników cywilnych. Do współpracy zwerbował go 29.04.1989 roku por. Jarosław Nalazek insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach. Zwerbowany został na podstawie materiałów obciążających (zatrzymanie prawa jazdy). Napisał własnoręcznie zobowiązanie o współpracy z kontrwywiadem wojskowym przyjmując pseudonim konspiracyjny „Konrad”., w zamian za niekierowanie wniosku do Kolegium ds. Wykroczeń i zwrot zatrzymanego prawa jazdy. Pozyskanie w/w podyktowane było koniecznością realizacji zadań operacyjnych wynikających z prowadzonej przez tutejszy Wydział II sprawy obiektowej kryptonim „Zapora” na kierunku kontrwywiadowczego zabezpieczenia i ochrony jednostek wojskowych stacjonujących na terenie województwa siedleckiego. Współpracę z nim zakończono 31.07.1990 roku a jego akta złożono w archiwum Wydziału „C” WUSW w Siedlcach. W okresie współpracy z TW ps. „Konrad” odbyto 6 spotkań. W archiwach IPN znajduje się 138 dokumentów. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 28.07.2016 roku.

Dodaj komentarz