Falkowski Wojciech s. Tadeusza ur. 12.06.1951 IPN Lu 554/20 i IPN Lu 555/21 tw. ps. „Antoni” nr. rej. 7155 Warszawa

By | Maj 2, 2019

Falkowski Wojciech s. Tadeusza ur. 12.06.1951 IPN Lu 554/20 i IPN Lu 555/21 tw. ps. „Antoni” nr. rej. 7155 Warszawa

Mieszkaniec Warszawy. Wykształcenie wyższe techniczne o specjalności elektronik. Trudniony na stanowisku konstruktora w Przedsiębiorstwie Zagranicznym „ELCORP’ w Liwie k. Węgrowa a następnie na stanowisku pełnomocnika Zarządu w Przedsiębiorstwie Zagranicznym „LOGICO” w Liwie k. Węgrowa. Do współpracy z SB pozyskał go 8.06.1984r. por. Stanisław Zawadka insp. Wydz. II WUSW W Siedlcach na zasadzie współodpowiedzialności obywatelskiej za ochronę podstawowych interesów gospodarczo-politycznych PRL. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Antoni”. Celem pozyskania było zapewnienie kontroli operacyjnej właścicieli firm polonijno-zagranicznych w Sprawie Obiektowej kryptonim „Rodacy”. W jego charakterystyce pracy, którą wystawił 22.01.1987r. por. Zawadka możemy przeczytać między innymi: //..//…….Do współpracy z SB pozyskany został w dniu 8.06.1984r.na podstawie poczucia współodpowiedzialności obywatelskiej za ochronę podstawowych interesów politycznych i gospodarczych  PRL, a także osobistej korzyści w postaci pozytywnego zaopiniowania jego kandydatury na stanowisko pełnomocnika firmy. Pozyskania dokonał por. S. Zawadka. Celem pozyskania było: uzyskiwanie informacji wskazujących na ewentualne prowadzenie działalności na rzecz służb specjalnych kk przez właścicieli firmy uzyskiwanie informacji wskazujących na ewentualne związki właścicieli firmy z działaniami organizacji antysocjalistycznych uzyskiwanie informacji o kontaktach z kk innych pracowników firmy uzyskiwanie informacji o działalności firmy naruszających przepisy ustawy o działalności PPZ. W trakcie dotychczasowej współpracy z tw odbyto 17 spotkań. Miejscem spotkań były: samochód, lokale gastronomiczne i siedziba firmy (po godzinach pracy gdy wszyscy pracownicy opuścili zakład). Przy wszystkich spotkaniach warunki konspiracji zostały zachowane. Tw nie był wynagradzany finansowo. Kontrolowano go przy pomocy techniki „W”. Operacyjne możliwości tw pomniejsza fakt odsunięcia go przez właścicieli firmy od wyjazdów od wyjazdów za granicę, dotychczas tylko jeden raz tw wyjechał krótko za granicę. Jakość uzyskiwanych od tw informacji należy określić jako przeciętną. Unika bliższego charakteryzowania właścicieli firmy, twierdzi, że jest słabo zorientowany w ich sprawach i planach osobistych, kontaktach towarzyskich. Jako człowiek jest jednostką inteligentną, interesuje się wszelkimi nowościami z dziedziny elektroniki, posiada zmysł organizacyjny, umie się zachować w różnych sytuacja, swoim zachowaniem potrafi zdobywać zaufanie i sympatię otoczenia. W przeszłości był studentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, jednak studia te nie dawały mu zadowolenia i przerwał je będąc na IV roku. Wykształcenie wyższe zdobył studiując na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Przed podjęciem pracy w PZ „Logico” pracował w Instytucie Telekomunikacji w Warszawie na stanowisku konstruktora i Ośrodku Obliczeniowym Ministerstwa Administracji na stanowisku kierownika zakładu oraz PZ „Danpol” na stanowisku konstruktora. Pod koniec 1986r.  tw ukarany został przez Kolegium d/s Wykroczeń grzywną za wjeżdżanie samochodem na teren osiedlowy ze znak drogowy zabraniający wjazdu. Ponieważ był jednym z wielu naruszających ten zakaz i jedynym jaki został ukarany na wskutek złośliwości funkcjonariusza MO poczuł niechęć do naszego resortu i poprosił o rozwiązanie współpracy. Rozmowa u udziałem naczelnika Wydziału spowodowała, że zmienił swoje zdanie i wyraził zgodę na dalszą współpracę.//..//……(zachowano oryginalną pisownię) W marcu 1987 roku por. Zawadka dostał zgodę od naczelnika Wydz. II WUSW w Siedlcach na odbywanie spotkań z tw. ps. „Antoni” w Lokalu Kontaktowym kryptonim „Rubin”. Współpraca została zakończona 18.12.1989 roku z powodu braku możliwości operacyjnych tajnego współpracownika a materiały dotyczące jego osoby zostały złożone w archiwum Wydziału  Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Siedlcach. W archiwach IPN znajdują się 172 dokumenty dotyczące jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 27.07.2016 roku.

Dodaj komentarz