Mojzych Henryk s. Mieczysława ur. 21.02.1929 IPN Lu 00419/4 TW ps. „Świadomy” nr. rej. 27978 i 981 Żelków Kolonia pow. Siedlce

By | Luty 12, 2019

Mojzych Henryk s. Mieczysława ur. 21.02.1929 IPN Lu 00419/4 TW ps. „Świadomy” nr. rej. 27978 i 981 Żelków Kolonia pow. Siedlce

Mieszkaniec miejscowości Żelków Kolonia powiat Siedlce. Wykształcenie średnie. Zatrudniony, jako nauczyciel w szkole podstawowej w Żelkowie.  Do współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa zwerbował go w Łukowie 21.10.1951r. ppor. Edward Kuś KW MO w Lublinie. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z UB przyjmując pseudonim konspiracyjny „Świadomy”. W jego charakterystyce pracy, którą wystawił 11.01.1955r. st. ref. ds. bezpieczeństwa KP MO w Łukowie Edward Kuś możemy między innymi przeczytać: //../….Inf. ps. „Świadomy” został zawebowany doraźnie na uczuciach patriotycznych w dniu 21.X.1951r. przez Pow. Urząd d/s Bez. Publicz. w Łukowie wyniku pracy z w/w informatorem w m-cu październiku inf. ps. Świadomy nawiązał kontakt z bandą Skwary i bandycie Skwarze reperował zegarek i umówił się z nim na odbiór naprawionego zegarka na co bandyta zgodził się, o poczym inf. Świadomy zameldował pracownikom na spotkaniu. Wobec tego zorganizowano zasadzkę składającą się z 2-ch plutony wojska KBW w jego zabudowaniach przed dniem przybycia bandy po zegarek. Podczas trwania zasadzki przez nieumiejętne zachowanie się żołnierzy na zasadce została zdekonspirowana i bandyci nie przyszli po zegarek i do tej pory banda i od tej pory banda podejrzewała go o współpracę z Org. Bezp. Publicz. W związku z tem za pośrednictwem  /słowo nieczytelne/ został przeniesiony inf. Świadomy na inny teren do pracy w charakterze nauczyciela, by bandyci nie zemścili się na nim. Mimo tego /słowo nieczytelne/ i współpracownikom jest znany jako współpracownik UB. On w obecnej dacie nie posiada możliwości do rozpracowywania nas interesujących. W związku z tym że nie posiada możliwości, oraz że jest zdekonspirowany wśród meliniarzy i współpracowników bandy postanowiłem wyeliminować i teczkę personalną i roboczą przesłać do archiwum Wydz. X-go Woj. Urzędu d/s Bezp. Publicz. w Lublinie.//..//..(zachowano oryginalna pisownię) W 1951 roku był dwukrotnie wynagrodzony w 1951 roku pieniężnie sumami 170 i 50 złotych. Z jego szczątkowych akt wynika, że był również wykorzystywany do SO nr. rej. 7727 dotyczącej Świadków Jehowy przez KP MO w Łukowie. Z ramienia SB z Łukowa zajmowali się nim szeregowy Jerzy Łopaciuk do 4.09.1974r. a następnie aż do zakończenia współpracy ppor. Antoni Kiryluk. Współpracę z nim zakończono 25.06.1975r. z powodu nieprzydatności, a 27.09.1975r. jego akta zostały złożone w archiwum Wydz. „C” KW MO w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii B-30. W archiwach IPN znajdują się 44 dokumenty dotyczące jego osoby. Klauzulę tajności z jego akt zniesiono 5.08.2015 roku.

Dodaj komentarz