ks. Bogusz Stanisław s. Wincentego ur. 29.09.1939 IPN Lu 00414/505 TW ps. „Bogdan”” nr. rej. 983 Diecezja Siedlecka

By | Luty 12, 2019
  1. Bogusz Stanisław s. Wincentego ur. 29.09.1939 IPN Lu 00414/505 TW ps. „Bogdan”” nr. rej. 983 Diecezja Siedlecka

W jego charakterystyce którą wystawił  28.06.1983r. kpt. J. Cz. Jóźwik kier. Sekcji Wydz. IV KW MO w Białej Podlaskiej czytamy: //..//….Biała Podlaska 28.06.1983r. TAJNE SPEC. ZNACZENIA – Egz. Nr.1  C H A R A K T E RY S T Y K K A  tw. ps. „BOGDAN”  nr.983 Tw. ps. „BOGDAN” s Wincentego i Apolonii ur.19.09.1939r. Kol. Domaszewska, narodowość polska, pochodzenie społeczne chłopskie, wykształcenie wyższe duchowne /WSD i KUL/, pełni funkcję proboszcza parafii. Wymieniony po ukończeniu 1 1964r.WSD w Siedlcach został wikariuszem w czterech parafiach a  w Maciejowicach, Dęblinie, Włodawie i Parczewie. W 1976r. został proboszczem parafii Hrud skąd po 6-ciu latach został przeniesiony do par. Kożuchówek dek. Sokołów Podl. Tw. „Bogdan” do współpracy został pozyskany w dniu 7.02.1977r. na podstawie dobrowolności i wzajemnego dogadania się z pracownikiem SB. Podczas współpracy przekazywanego przez niego informacje miały charakter ogólny. Niemniej jednak dawał ocenę sytuacji w określonych wydarzeniach politycznych w kraju. Nie przekazywał on informacji z przebiegu konferencji dekanalnych i otrzymywanych dokumentów z kurii ale trzeba też stwierdzić, że tego od niego nie żądano aby go nie zrazić do Służby Bezpieczeństwa. W m-cu maju 1979r. przekazał dość szczegółową informację z podróży turystycznej do Izraela jaką odbył w dniach 12-30.09.1978r. Podczas pobytu na tut. terenie tw. wyjeżdżał również turystycznie do Francji. Tw w czasie współpracy był wynagradzany 8 razy w formie prezentów rzeczowych i kwiatami szczególnie z okazji imienin. Będąc na tut. terenie utrzymywał bliskie kontakty z przeorem o.o. paulinów W. Głowaczem a także kurialistą J. Jóźwikiem. Należy nadmienić, że przy ułożeniu dobrych stosunków z tw. „Bogdan” a pracownikiem SB może być on w dalszym ciągu wykorzystany do udzielania informacji. //..//…./zachowano oryginalną pisownię/. W 1983r. WUSW w Białej Podlaskiej przesłał do Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Sokołowie Podlaskim celem dalszego wykorzystania TW ps. „Bogdan” jako informatora. Były przeprowadzone z nim dwie rozmowy werbunkowe ale za względu na chorobę i odejście na rentę funkcjonariusza SB z Sokołowa Podlaskiego obsługującego dekanat sokołowski postanowiono złożyć materiały dotycząc TW ps. „Bogdan w archiwum Sekcji „C” WZO WUSW w Siedlcach z zaliczeniem akt do kategorii B-5z. W archiwach IPN znajduje się 71 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby

Dodaj komentarz