Gromulska Maria c. Józefa ur. 15.07.1948r. IPN Lu 00423/112 KO WZO WUSW w Siedlcach nr. rej. 9126 Siedlce

By | Luty 12, 2019

Gromulska Maria c. Józefa ur. 15.07.1948r. IPN Lu 00423/112 KO WZO WUSW w Siedlcach nr. rej. 9126 Siedlce

Mieszkanka Siedlec. Wykształcenie zasadnicze zawodowa. Zatrudniona na stanowisku szefa kuchni w Zajeździe Turystycznym: Hetman” w Siedlcach. Od 4.11.1988 roku była zarejestrowana, jako Kontakt Operacyjny Sekcji „B” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Siedlcach, który sprawował kontrolę operacyjną w/w obiektu. Z ramienia WZO prowadzili ją oficerowie SB: st. chor. Tadeusz Baszkiewicz i ppor. Jan Jurzyk. Współprace zakończono 23.05.1990r. z powodu zmiany sytuacji społeczno-politycznej w Polsce i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych. W archiwach IPN znajduje się 5 dokumentów dotyczących jej osoby.

Dodaj komentarz