Cięciel Krzysztof s. Franciszka ur. 23.07.1949 IPN Lu 00414/200 kandydat na TW Siedlce

By | Luty 12, 2019

Cięciel Krzysztof s. Franciszka ur. 23.07.1949 IPN Lu 00414/200 kandydat na TW Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe techniczne o specjalności chemik-ceramik. Ukończył Akademię Górniczo-Techniczna w Krakowie.  Zatrudniony na stanowisku kierownika Oddziału Produkcji Pomocniczej nr. 2 Siedleckiego Kombinatu Budowlanego „Podlasie” w Siedlcach. Od 10.03.1980r. do 19.06.1980r. był opracowywany przez Wydział III „A” KW MO w Siedlcach, jako potencjalny kandydat na tajnego współpracownika służby bezpieczeństwa. Jego osobą z ramienia SB zajmował się kpr. Krzysztof Pliszka insp. Wydz. III KW MO w Siedlcach. W archiwach IPN znajduje się 31 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz