Ceregera Maria Małgorzata c. Feliksa ur. 26.08.1951 IPN Lu 00414/307 TW ps. „Marysia” nr. rej. 6322 Mińsk Mazowiecki

By | Luty 12, 2019

Ceregera Maria Małgorzata c. Feliksa ur. 26.08.1951 IPN Lu 00414/307 TW ps. „Marysia” nr. rej. 6322 Mińsk Mazowiecki

Mieszkanka Mińska Mazowieckiego. Suwnicowa w Fabryce Urządzeń Dźwigowych w Mińsku Mazowieckim. Miała być wykorzystywana między innymi w Sprawie Obiektowej kryptonim „Żuraw” i do rozpracowywania b. członków KZ NSZZ Solidarność. Do współpracy pozyskał ją na zasadzie dobrowolności ppor. Marek Parzyszek insp. Wydz. V WUSW w Siedlcach. W postanowieniu o rozwiązaniu współpracy możemy przeczytać że: //..// TW ps. „Marysia” do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa pozyskana została w dniu 22.10.1982 na zasadzie dobrowolności. Z przeprowadzonej w dniu 22.09.1984 r. rozmowy wynika, iż pozyskanie było nieformalne. Odbywane z nią spotkania ograniczały się do prowadzenia rozmów w miejscu jej zamieszkania lub w samochodzie służbowym. Z dotychczasowej współpracy wynika, iż wymieniona nie posiada możliwości ani chęci informowania służby bezpieczeństwa o interesujących sprawach dot. zakładu pracy. Oświadczyła ponadto, że nie wyraża zgody na dalszy kontakt ze służbą bezpieczeństwa. W związku z powyższym postanowiono rozwiązać współpracę z TW ps. „Marysia” a materiały złożyć w WZO WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii Teczka Personalna B-5 Teczka Pracy B-5. Wniosek podpisał por. Janusz Cylwik. W archiwach IPN zachowało się 48 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczących jej osoby.

Dodaj komentarz