Biernacki Stefan s. Stanisława ur. 01.08.1921 r. IPN Lu 00419/341 TW ps. „Wóz” Ostrów Kanie gm. Dębe Wielkie

By | Luty 12, 2019

Biernacki Stefan s. Stanisława ur. 01.08.1921 r. IPN Lu 00419/341 TW ps. „Wóz” Ostrów Kanie gm. Dębe Wielkie

Rolnik ze wsi Ostrów Kanie gm. Dębe Wielkie. Wykształcenie 6 klas szkoły powszechnej.  Zwerbowany 4.07.1945 roku do współpracy z PU BP w Mińsku Mazowieckim na podstawie fikcyjnych materiałów kompromitujących. Napisał własnoręcznie zobowiązanie o współpracy następującej treści: (zachowano oryginalną pisownię) //..// Mińsk Mazowiecki dnia 6 VIII 1945 r. Zobowiązanie Ja Biernacki Stefan daję niniejsze zobowiązanie Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego Rzeczypospolitej Polski że bendę sumiennie współpracował z Urzędem Bezpieczeństwa Publ. w Mińsku Mazowieckim dla wykrycia niemieckich i innych szpiegów zdrajców Ojczyzny współpracowników niemieckich i tych co prowadzą anty-państwową prace. W swej współpracy bendę dokładnie i na czas wypełniał powierzone mi zadania. Za przekroczenie niniejszego zobowiązania i rozgłaszanie swojej współpracy bende pociągnięty do surowej odpowiedzialności. Dla zachowania konspiracji wszystkie swoje materjały podpisywał bendę pseudonimem „Wóz”. Biernacki Stefan //..//  Współpracę zakończono 07.07.1948 r. z powodu niecelowości dalszej współpracy.

Dodaj komentarz