Skup Roman Lucjan s. Stanisława ur. 13.01.1928 IPN Lu 00419/1815 LK krypt. „Mały Lucjan” Siedlce

By | Styczeń 26, 2019

Skup Roman Lucjan s. Stanisława ur. 13.01.1928 IPN Lu 00419/1815 LK krypt. „Mały Lucjan” Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Właściciel mieszkania typu M-4 przy ulicy Czackiego w Siedlcach. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności ekonomista. Zatrudniony Banku Spółdzielczym w Mokobodach na stanowisku dyrektora. Do współpracy z siedlecką służbą bezpieczeństwa, jako dysponenta lokalu kontaktowego zwerbował go 7.12.1983r. ppor. Roman Skwierczyński insp. Wydz. IV WUSW w Siedlcach. Na tą okoliczność zawarł stosowną umowę, w której zgadza się na udostępnianie swojego mieszkania funkcjonariuszom służby bezpieczeństwa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15 w zamian za wynagrodzenie w wysokości 1500 zł płatnych kwartalnie. W lokalu tym obywały się spotkania z TW ps. „Mały” nr. rej. 6325 i TW ps. „Gruby” nr. rej. 6392. Współpracę zakończono 12.02.1990 roku z powodu zmiany sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych a akta dotyczące LK krypt. „Mały Lucjan zostały złożone 20.02.1990r. w archiwum Wydziału „C” WUSW w Siedlcach. W archiwach IPN znajduje się 100 stron dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 14.11.2014 roku.

Dodaj komentarz