Kosiński Zbigniew s. Ignacego ur. 12.11.1951 IPN Lu 555/16 TW ps. „Tomek” nr. rej. 3949 Siedlce

By | Styczeń 26, 2019

Kosiński Zbigniew s. Ignacego ur. 12.11.1951 IPN Lu 555/16 TW ps. „Tomek” nr. rej. 3949 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Absolwent Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej. Z zawodu nauczyciel. Ukończył Szkołę Oficerów Rezerwy w stopniu podporucznika. Zatrudniony w Wytwórni Lekkich Konstrukcji Stalowych „Mostostal” w Siedlcach na stanowisku mistrza Sekcji Badań Pomiarów i Łączności. Do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa zwerbował go na zasadzie dobrowolności 29.11.1978r. ppor. mgr Andrzej Karczmarczyk insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Tomek”. W charakterystyce TW ps. „Tomek” nr. ew., 3949 którą wystawił ppor. J. Filipek insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach 27.01.1988 roku możemy przeczytać między innymi: //..//……..TW ps. „Tomek” do współpracy ze służbą bezpieczeństwa  29.11.1978r. do sprawy obiektowej krypt. „TURYSTA” nr. rej. 2278 na podstawie obywatelskiej współodpowiedzialności z bezpieczeństwo i porządek w kraju. Celem pozyskania w/wym było zapewnienie dopływu informacji o specjalistach i montażystach z RFN i Austrii często przebywających w WLKS „Mostostal” w Siedlcach. TW zna język niemiecki na tyle, że mógł swobodnie porozumieć się z przebywającymi na terenie zakładu Niemcami. W czasie dotychczasowej współpracy z TW odbyto czterdzieści pięć spotkań, które najczęściej odbywały się w samochodzie prywatnym agenta. Informacje te pogłębiły nasze rozpoznanie o osobach utrzymujących kontakty z KK a szczególnie RFN. W toku współpracy nie był wynagradzany materialnie. Kontrolowany był przez TW ps. „JANEK” oraz „MAREK”. TW „TOMEK” materialnie sytuowany jest dobrze. W ubiegłym roku rozpoczął realizację budowy domku jednorodzinnego w Siedlcach. Posiada samochód osobowy. W związku ze zmianą miejsca przcy możliwości operacyjne TW po zagadnieniu Wydz. II uległy znacznemu ograniczeniu. Obecnie TW nie jest zatrudniony w gospodarce uspołecznionej. Jego relacji wynika, że w przyszłości po zrealizowaniu budowy domu zamierza świadczyć usługi transportowe dla ludności. Obecnie TW nie jest w stanie realizacji zadań operacyjnych. Biorąc te fakty pod uwagę wnioskuję o: – wyłączenie TW z czynnej sieci agenturalnej – posiadane materiały złożyć. Informacje przekazywał ustnie i pisemnie.//..//..(zachowano oryginalną pisownię) W archiwach IPN znajduje się 300 stron dokumentów dotyczących jego osoby w Teczka Personalna i Teczka Pracy. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 27.07.2016 roku.

Dodaj komentarz