Iskra Andrzej s. Andrzeja ur. 14.10.1952 IPN Lu 555/33 TW ps. „Kominiarz” nr. rej. 1184 Siedlce

By | Styczeń 26, 2019

Iskra Andrzej s. Andrzeja ur. 14.10.1952 IPN Lu 555/33 TW ps. „Kominiarz” nr. rej. 1184 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie 3 klasy liceum ogólnokształcącego. Zatrudniony na stanowisku doręczyciela w Urzędzie Pocztowo-Telekomunikacyjnym nr. 2 w Siedlcach. Do współpracy z siedlecką służbą bezpieczeństwa pozyskał go 16 stycznia 1975 roku na zasadzie współodpowiedzialności za ład i porządek w kraju st. oficer grupy „W” KP MO w Siedlcach por. Stefański. Celem pozyskania było przeniesienie go z dotychczas zajmowanego stanowiska doręczyciela i zatrudnienie, jako dzielacza w dziale ekspedycji UPT nr. 2 w celu zapewnienia dopływu informacji do kontrwywiadowczego zabezpieczenia kanału pocztowego w komunikacji krajowej i zagraniczne. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Kominiarz”. W charakterystyce TW ps. „Kominiarz” wystawionej 28.02.1990 r. przez st. chor. Henryka Łukasiewicza mł. insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach możemy przeczytać: //..//….Tajny współpracownik pozyskany został w dniu 16.01.1975 r. i był przeznaczony do operacyjnego zabezpieczenia kanału pocztowego w komunikacji krajowej i zagranicznej. W okresie współpracy systematycznie udzielał nam informacje z tematyki kontrwywiadowczej. Za przekazywane informacje był wynagradzany przeważnie w formie pieniężnej. Obecnie nie posiada możliwości uzyskiwania informacji do pionu kontrwywiadowczego. Dlatego wnioskuję o rozwiązanie z tw. ps. „KOMINIARZ” współpracy, a zebrane materiały przekazać do archiwum….//..//…. 2 marca 1990 roku jego akta zostały złożone w archiwum Wydziału „C” WUSW w Siedlcach. W jego aktach są własnoręcznie pisane pokwitowania odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariuszy SB WUSW w Siedlcach między innymi z października i grudniu 1989 roku na łączną sumę 20000 zł (dwadzieścia tysięcy). W archiwach IPN znajdują się 84 dokumenty dotyczące jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 27.07.2016 roku.

Dodaj komentarz