Wróbel Krystyna c. Jana ur. 18.08.1935 IPN Lu 555/12 TW ps. „Anna” nr. rej. 6314 Marianka gm. Mińsk Mazowiecki

By | Styczeń 19, 2019

Wróbel Krystyna c. Jana ur. 18.08.1935 IPN Lu 555/12 TW ps. „Anna” nr. rej. 6314 Marianka gm. Mińsk Mazowiecki

 

Mieszkanka miejscowości Marianka gmina Mińsk Mazowiecki. Wykształcenie podstawowe. Zatrudniona na stanowisku brygadzistki działu specjalnego w Spółdzielni Produkcyjnej „Chema” w Olesinie Małym koło Mińska Mazowieckiego. W spółdzielni tej produkowano na potrzeby resortu spraw wewnętrznych między innymi Ręczne Miotacze Gazu. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa pozyskał ją 30.06.1982 roku na zasadzie dobrowolności ppor. Bala Bogdan insp. Wydz. V KW MO w Siedlcach. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji ze Spółdzielni „CHema” przede wszystkim z działu, w którym wykonywana jest produkcja specjalna. Własnoręcznie napisała zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Anna”. Współpracę z nią zakończono 18.06.1985 roku z powodu utracenia możliwości udzielania informacji z powodu przejścia na rentę inwalidzką. A jej akta umieszczono w archiwum Wydziału ZD Sekcji „C” WUSW w Siedlcach. W okresie współpracy 5 razy była nagradzana upominkami rzeczowymi na łączną kwotę 4590 zł. Ostatni raz 5 listopada 1984 roku. W archiwach IPN znajdują się 154 dokumenty dotyczące jej osoby. Z dokumentów dotyczących jej osoby zdjęto klauzule tajności 16.07.2016 roku.

Dodaj komentarz