Szweda Jan s. Jana ur. 22.05.1915 IPN Lu 00419/432 TW ps. „Wiśniewski Jan” Garwolin

By | Styczeń 19, 2019

Szweda Jan s. Jana ur. 22.05.1915 IPN Lu 00419/432 TW ps. „Wiśniewski Jan” Garwolin

Mieszkaniec Garwolina. Wykształcenie szkoła handlowa. W czasie okupacji, jako volksdeutsch  został powołany do Wermachtu i wysłany na teren Francji. Na terenie Francji przedostał się do jednostek Wojska Polskiego. W 1945 roku powrócił do kraju i rozpoczął pracę w Bytomskim Zjednoczeniu Węglowym. Następnie w 1947 roku przeniósł się do pracy w Międzypolu gdzie pracował, jako kierownik młyna. Od 1 kwietnia 1950 roku został zatrudniony na stanowisku głównego księgowego w Centrali Ogrodniczej w Garwolinie. Do współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa w Warszawie zwerbował go 12 lutego 1954 roku zwerbował go st. sierż. Hasso Helmut referent Sekcji IV Wydz. I WUBP w Warszawie. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Jan Wiśniewski”. Przez Warszawę został przekazany na kontakt do dalszego prowadzenia, jako informator do Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Garwolinie. W charakterystyce tw. ps. „Wiśniewski Jan”, którą wystawił 8 sierpnia 1956 roku chor. J. Domański oficer operacyjny Sekcji II Wydz. II WU ds.. BP w Warszawie możemy między innymi przeczytać: //..//……..Inf. ps. „Wiśniewski Jan” //..//…. Zatrudniony w Delegaturze Centrali Ogrodniczej w Garwolinie//..//…..Wymieniony do współpracy z Organami Bezp. Publicz. Został zawerbowany 12.II.1954r. na uczuciach patriotycznych. Werbowany był do sprawy Dolicza Jana vel Szablińskiego w toku współpracy był bardzo chętny i zdyscyplinowany. Powieżone mu zadania wykonywał  dokładnie w miarę swoich możliwości. Ostatnio zaniechano prowadzenie sprawy Dolicza i inf. pozostał bez przydziału. Ze względu na jego charakter i możliwości, oraz to,  że jest szczery i chętny do współpracy z nami pozostał nadal w sieci z perspektywą wykorzystania go na przyszłość do wprowadzenia do sprawy. Chwilowo Sek. III na terenie Garwolina nie posiada aktualnych spraw i z tego tez względu praca inf. ogranicza się do biernego obserwowania terenu. Dawane zadania inf. nie są sprecyzowane, a wypływają z bieżących zgadnień. Spotkania z inf. odbywają się przeciętnie dwa razy w miesiącu na, których omawiane są bieżące zagadnienia polityczne i sytuacja w terenie. Omawiane są również zasady konspiracji. Spotkania mają na celu wyrobienie u inf. poczucia obowiązku i przywiązania do Org. Bezp. Publicz. Mając to na uwadze proszę o wyrażenie zgody na odbywanie spotkań  z inf. 1- raz w m-cu gdyż w tej chwili żadnych głębszych możliwości nie posiada, i jest traktowany ze względu na swoje dodatnie cechy jako rezerwa Sek. III tut. Urz.  Aż do chwili zaistnienia konieczności wprowadzenia go do sprawy. Nadmieniam iż w wypadku ogólno-krajowych akcji z inf. spotkania odbywane będą częściej.//..//….(zachowano oryginalna pisownię).28 lutego1957 roku w związku z tym, że nie bierze on udziału w żadnej sprawie prowadzonej przez UB zostaje wyeliminowany z czynnej sieci informatorów a jego akta zostały przekazane do archiwum WUBP w Warszawie. W archiwach IPN znajduje się 109 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz