Supeł Krzysztof Teofil s. Henryka ur. 26.10.1958 IPN Lu 00414/447 kandydat na TW ps. „SK” nr. rej. 8482 Węgrów

By | Styczeń 19, 2019

Supeł Krzysztof Teofil s. Henryka ur. 26.10.1958 IPN Lu 00414/447 kandydat na TW ps. „SK”  nr. rej. 8482 Węgrów

Mieszkaniec Węgrowa. Wykształcenie wyższe prawnicze. Aplikant w Zespole Adwokackim w Węgrowie. Od 10.02.1987 roku jego osobę, jako potencjalnego kandydata na współpracownika opracowywał inspektor SB RUSW w Węgrowie plut. W. Gołębiowski. Celem pozyskania miało być zapewnienie dopływu informacji do pod teczki Sprawy Obiektowej kryptonim „Palestra” oraz o osobach i zjawiskach występujących w środowisku adwokackim będących w zainteresowaniu służby bezpieczeństwa. W tym wypadku chodziło konkretnie o osobę mecenasa Jana Mizikowskiego. 27 kwietnia 1987 roku kandydat na TW nie wyraził zgody na współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa twierdząc, iż w żaden sposób nie chce się wiązać z SB. W związku z powyższym materiały dotyczące jego zostały złożone w archiwum Sekcji „C” WZO WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii B-10 Z. W archiwach IPN znajduje się 51 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz