Salomon Edward s. Jana ur. 18.09.1936 IPN Lu 00423/24 LK krypt. „Przystań nr. rej. 4685 Siedlce

By | Styczeń 19, 2019

Salomon Edward s. Jana ur. 18.09.1936 IPN Lu 00423/24 LK krypt. „Przystań nr. rej. 4685 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe techniczne inżynier magister o specjalności kolejnictwo. Członek PZPR. Zatrudniony w Rejonowej Dyrekcji PKP w Siedlcach na stanowisku dyrektora. Dysponent pomieszczenia służbowego na terenie stacji PKP w Siedlcach. 7.02.1980 roku pozyskał go do współpracy z SB, jako właściciela lokalu kontaktowego ppor. W. Dębiński kier. zmiany Wydz. „W” KW MO Siedlce. Na tę okoliczność własnoręcznie napisał stosowne zobowiązanie. W lokalu tym siedlecka służba bezpieczeństwa odbywała konspiracyjne spotkania z następującymi tajnymi współpracownikami: TW ps. „Antoni” nr. rej. 1172 (Chrościcki Wacław), „Kominiarz” nr. rej. 1184 (Iskra Andrzej), „Czesław” nr. rej 1185, „Adam” nr. rej. 1170, „Henryk” nr. rej. 1178. W czasie współpracy dwukrotnie był wynagradzany nagrodami rzeczowymi na łączną sumę: 770 złotych. W charakterystyce LK krypt. „Przystań” wystawionej 20.10.1981 roku przez ppor. Dębińskiego możemy przeczytać: //..//…LK krypt. „Przystanek” wykorzystywany był przez Wydz. „W” KW MO Siedlce w okresie 7.02.1980r. do 31.05.1981r. Wprowadzonych było 5-ciu tw, z którymi odbywano spotkania średnio w miesięcznych odstępach. We wspomnianym okresie odbyto jedno spotkanie kontrolne z udziałem inspektora Biura „W” MSW – bez zastrzeżeń. Właściciel LK był dwukrotnie wynagradzany nagrodą rzeczową. Lokal nie został zdekonspirowany. Przyczyną zakończenia z korzystania z tego lokalu była zmiana warunków, to jest jego likwidacja z przeznaczeniem na inne cele. Odnośnie właściciela – dysponenta lokalu w niniejszym okresie nie zaszły żadne zmiany. Klucz od LK przekazano jego właścicielowi oraz przypomniano mu o obowiązującej go w tej sprawie tajemnicy. //..//…Korzystania z lokalu zaprzestano 31.05.1981 roku a jego akta 20.10.1981 roku zostały przekazane do archiwum Wydz. „C” WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii B-15. W archiwach IPN znajduje się 87 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz