Rodż Elżbieta c. Stanisława ur. 24.09.1934 IPN Lu 00419/1714 LK krypt. „Szatnia” nr. rej. 8175 Mińsk Mazowiecki

By | Styczeń 19, 2019

Rodż Elżbieta c. Stanisława ur. 24.09.1934 IPN Lu 00419/1714 LK krypt. „Szatnia” nr. rej. 8175 Mińsk Mazowiecki

Właścicielka mieszkania w Mińsku Mazowieckim. Wykształcenie średnie. Zatrudniona na stanowisku kierownika w Domach Towarowych „Centrum” w Warszawie.  16 czerwca 1986 roku zawarła umowę z Rejonowym Urzędem Spraw Wewnętrznych w Mińsku Mazowieckim na udostępnianie swojego mieszkania, jako lokalu kontaktowego służby bezpieczeństwa. Mieszkanie miało być udostępniane w środy w godzinach od 10 do 12 i w piątki od godziny 17 do 19 w zamian za wynagrodzenie w kwocie 2000 zł. płatnych kwartalnie. Pozyskania dokonał na zasadzie współodpowiedzialności obywatelskiej za ład i porządek w kraju por. Janusz Adamiec st. insp. grupy V RUSW w Mińsku Mazowieckim. W lokalu tym odbywały się spotkania z TW ps. „Bogdan” nr. rej. 7101, TW ps. Klemens” nr. rej 7575, TW ps. „Brzoza” nr. rej. 8901 i TW ps. „Beta” nr. rej. 7422. 31.12.1989 roku zakończono korzystanie z jej mieszkania, jako lokalu kontaktowego z powodu planowanego przez nią zawarcia związku małżeńskiego i przejściem na emeryturę. W archiwach IPN znajduje się 121 dokumentów dotyczących jej osoby w tym kilkadziesiąt pokwitowań odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa.

Dodaj komentarz