Rechnio Eugeniusz Janusz s. Romana ur. 15.12.1954 IPN Lu 555/45 TW ps. „Janusz” nr. rej. 3758 Siedlce

By | Styczeń 19, 2019

Rechnio Eugeniusz Janusz s. Romana ur. 15.12.1954 IPN Lu 555/45 TW ps. „Janusz” nr. rej. 3758 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności kierowca. Zarejestrowany, jako właściciel taksówki bagażowej w Zrzeszeniu Prywatnego Handlu i Usług w Siedlcach. Do współpracy z siedlecką służbą bezpieczeństwa pozyskał go na zasadzie dobrowolności 7.09.1987 roku por. Paweł Piątek st. insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Janusz”. W charakterystyce TW ps. Janusz wystawionej 12.04.1990 roku możemy przeczytać: //..//……W/wym pozyskany został do współpracy na podstawie współobywatelskiej odpowiedzialności za ład i porządek publiczny w kraju. Celem pozyskania było realizacja zadań w sprawie obiektowej kryptonim „Arizona”. Wykorzystywany był również w SOS krypt. „PAIRC”. Z tw odbyto 8 spotkań. Tak mała ilość spotkań długotrwałymi wyjazdami do USA. W 1987r tw realizował zadania rospoznawczo-ustaleniowe podczas pobytu w USA. Z uwagi, że tw jest posiadaczem amerykańskiej „karty stałego pobytu” do USA wyjeżdża raz w roku na okres kilku miesięcy.. Jest źródłem sumiennym, zdyscyplinowanym. Chętnie udziela informacji o osobach i faktach pozostających w zainteresowaniu kontrwywiadu. Jest osobą spostrzegawczą, posiadającą łatwość w formułowaniu myśli, cieszy się zufaniem wśród grona znajomych. Kontrolowany jest przez inne osobowe źródła informacji pracy operacyjnej. Nie był wynagradzany finansowo. Udzielono mu jedynie pomocy w przyspieszeniu uzyskania paszportu. Jest źródłem sygnalizacyjnym. Aktualnie od stycznia 1990 r.tw przebywa na terenie USA. //..//..Współpracę z nim zakończono 23.07.1990 roku a jego akta złożono w archiwum Wydziału „C” WUSW w Siedlcach. W archiwach IPN znajduje się 101 dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 28.07.2016 roku.

Dodaj komentarz