Prokurat Andrzej Marian s. Mariana IPN Lu 00414/33 TW ps. ”Zbyszek” nr. rej. 6494 Zbuczyn k. Siedlec

By | Styczeń 19, 2019

Prokurat Andrzej Marian s. Mariana IPN Lu 00414/33 TW ps. ”Zbyszek” nr. rej. 6494 Zbuczyn k. Siedlec

Mieszkaniec miejscowości Zbuczyn koło Siedlec. Wykształcenie średnie o specjalności technik leśnik.  Zatrudniony w Wojewódzkiej Spółdzielni Budownictwa Wiejskiego w Siedlcach na stanowisku specjalisty d/s zaopatrzenia. Były działacz Zarządu Gminnego NSZZ RI Solidarność w Zbuczynie. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa zwerbował go na zasadzie dobrowolności 23.09.1982 roku por. Sławomir Łysiak kier. Sekcji VIII Wydz. IV WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Zbyszek”. W jego charakterystyce, którą wystawił 28.04.1986r. czytamy://..//……W okresie współpracy odbyto z tw 17 spotkań, podczas których przekazał 34 informacje. Przekazane informacje dotyczyły byłych aktywistów Solidarności z terenu gminy Zbuczyn, problematyki rolnej oraz działalności politycznej kleru. Treść informacji została wykorzystana do rozpoznania operacyjnego rejonu gminy Zbuczyn, problematyki rolnej, oraz codziennych meldunków przesyłanych do Dep. IV MSW. W listopadzie 1984r. tw wręczono nagrodę rzeczową o wartości 2050 zł. Poza tym jednym przypadkiem nie był więcej wynagradzany. Ostatnie spotkanie z tw. odbyto 15 lutego 1985r., Ponieważ zostałem przeniesiony na inne stanowisko służbowe zaproponował tw współpracę z innym funkcjonariuszem SB na dotychczasowych zasadach. Tw ps. „Zbyszek” nie wyraził na to zgody. Gdy próbowałem go przekonać oświadczył kategorycznie, że taka ewentualność w ogóle nie może wchodzić w rachubę, gdyż on nigdy nie podejmie współpracy z innym funkcjonariuszem. Gdy w dalszym ciągu nalegałem, powiedział, że on nie zmieni swojego stanowiska i dalsza dyskusję na ten temat uważa za bezprzedmiotową.//..//…..W związku z niemożliwością dojścia do kompromisu z tw 6.06.1986 roku złożono wniosek o wyeliminowanie jego osoby z czynnej sieci agenturalnej siedleckiej służby bezpieczeństwa. Ostatecznie  10.09.1986 roku został wyeliminowany z sieci agenturalnej a jego akta zostały złożone w archiwum Sekcji „C” WZO WUSW w Siedlcach. W archiwach IPN znajdują się 53 dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz