Wojewódzki Czesław s. Michała ur. 08.09.1928 IPN Lu 00419/326 TW ps. „Sowa” nr. rej. 6810 Pieńki Kolonia gm. Repki pow. Sokołów Podlaski

By | Styczeń 2, 2019

Wojewódzki Czesław s. Michała ur. 08.09.1928 IPN Lu 00419/326 TW ps. „Sowa” nr. rej. 6810 Pieńki Kolonia gm. Repki pow. Sokołów Podlaski

Rolnik ze wsi Pieńki Kolonia gmina Repki pow. Sokołów Podlaski. Wykształcenie 4 klasy szkoły powszechnej. W prośbie o zezwolenie na werbunek wystawionej 16.02.1948 przez mł. ref. UB z gminy Repki czytamy: (zachowano oryginalną pisownię)//../…Repki dnia 16 II 48 roku. Do Ob. Szefa Pow. Urz. Bezp. Publ. w Sokołowie Podlaskim. RAPORT o zezwolenie na werbunek Proszę Ob. Szefa Pow. Urz. Bezp. Publ. w Sokołowie Podl. o zezwolenie przeprowadzenia werbunku obywatela Wojewódzkiego Czesława s. Michała //..//Wojewódzki Czesław po przeprowadzonym wywiadzie ustaliłem, że miał w roku 1946 kontakt z bandą „Orła”, która grasowała na terenie gminy Korczew, Jabłonna i Repki, teraz obecnie ma znajomość z członkami bandy „Sokolika” oraz ustaliłem, że pojawiają się bardzo często na kolonii Pieńki, co zachodzą i do jego mieszkania, proszę ob. szefa o zezwolenie na werbunek obywatela Wojewódzkiego Czesława, jako informatora na terenie kolonii Pieńki gdyż w/w ma możliwość informowania o bandzie „Sokolika”. mł. ref. Włodarczyk gmina Repki //..// Wymieniony własnoręcznie napisał zobowiązanie przyjmując pseudonim konspiracyjny „Sowa”. 30 sierpnia 1948 roku wystawiono wniosek o wyeliminowanie TW ps. „Sowa” z czynnej sieci informatorów UB w uzasadnieniu, którego czytamy: //..//Komisja Pow. Urz. Bezp. Publ. w Sokołowie Podlaskim w składzie Szef P.U.B.P. Górnicki Zdzisław, st. ref. P.U.B.P. Kaszyk Tadeusz, Delegat W.W.U.B.P. Wróblewicz Henryk zapoznała się i rozpatrzyła akta informatora występującego pod pseudonimem „Sowa” Nr. rej. 6810 zwerbowanego dnia 16 II 1948 roku na podstawie dobrowolnej zgody pracującego w środowisku wiejskim i doszła do następującego wniosku: Informatora ps. „Sowa” wyeliminować z czynnej sieci informacyjnej i wziąć w aktywne rozpracowanie ze względu na to, iż w/w podejrzany jest o przetrzymywanie działającego czł. bandy ps. „Brzask”. Podpisy członków komisji. Decyzja Szefa WUBP: wykluczyć z sieci, rozpracować. Dnia 21 I 1849r.//..//….. Jeszcze w listopadzie 1967 roku Komenda Milicji Województwa Warszawskiego interesowała się jego osobą pisząc do naczelnika Wydz. VI Biura „C” MSW z prośbą o udzielenie informacji na jego temat. W archiwach IPN zachowało się 12 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz