Wierzbicki Tomasz Stanisław s. Romana ur. 08.05.1961 r. IPN Lu 00414/418 TW ps. „Sławek” nr. rej. 8186 Sokołów Podlaski

By | Styczeń 2, 2019

Wierzbicki Tomasz Stanisław s. Romana ur. 08.05.1961 r. IPN Lu 00414/418 TW ps. „Sławek” nr. rej. 8186 Sokołów Podlaski

Mieszkaniec Sokołowa Podlaskiego student Politechniki Warszawskiej. Do współpracy z SB pozyskał go 16.06.1986 r. por. P. Piątek st. insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy i przyjął pseudonim konspiracyjny „Sławek”. W zamian za współpracę obiecano mu pomoc przy uzyskaniu paszportu na wyjazd na praktyki studenckie do RFN. Miał być wykorzystywany do zbierania informacji na kierunku niemieckim. W postanowieniu o rozwiązaniu z nim współpracy datowanym 26.06.1986 możemy przeczytać: z TW ps. „Sławek” odbyto 1 spotkanie, na którym oświadczył, że kategorycznie odmawia dalszej współpracy. Jako motywy powyższej decyzji podał, iż w okresie między pozyskaniem a pierwszym spotkaniem Przemyślał swoją decyzję. Doszedł do wniosku, że współpraca jest sprzeczna z jego zasadami moralnymi i religijnymi. Kategorycznie zrezygnował z wyjazdu na praktykę studencką do RFN, stwierdzając, że jego zasady nie pozwalają na działalność przeciwko osobom, które zaprosiły go na praktykę a tym samym obdarzyły go zaufaniem. TW zarejestrowany był do Sprawy Obiektowej kryptonim „Turysta”. Był kontrolowany za pomocą techniki operacyjnej, nie był natomiast wynagradzany. //..// Wniosek podpisał por. Paweł Piątek. W rezultacie rozmowy, na której kategorycznie odmówił współpracy, utracił paszport, który chciał mu na tym spotkaniu wręczyć por. Piątek. W archiwach IPN zachowało się 43 mikrofilmy z dokumentami dotyczącymi jego osoby.

Dodaj komentarz