Szewczyk Janina Bożena c. Wiktora ur. 23.12.1928 IPN Lu 00419/988 kandydat na TW ps. „JSz” nr. rej. 6373 Węgrów

By | Styczeń 2, 2019

Szewczyk Janina Bożena c. Wiktora ur. 23.12.1928 IPN Lu 00419/988 kandydat na TW ps. „JSz” nr. rej. 6373 Węgrów

Nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych w Węgrowie. W 1980 roku była jednym z inicjatorów założenia Solidarności nauczycielskiej w Węgrowie. W sierpniu 1982 rozpoczęto rozpracowywanie jej osoby w celu werbunku na TW.  W związku z tym, że nie rokowała nadziei do wykorzystania, jako osobowe źródło informacji 13.08.1983 por. Ryszard Lesiak st. insp. Wydz. III KW MO w Siedlcach wystawił wniosek o zaniechanie dalszego rozpracowywania jej osoby i złożenie jej akt w archiwum Biura „C”. W archiwach IPN zachowało się 25 dokumentów dotyczących jej osoby.

Dodaj komentarz