Pawlik Stanisław s. Wiktora ur. 08.11.1948 IPN Lu 00419/699 kandydat na TW Siedlce

By | Styczeń 2, 2019

Pawlik Stanisław s. Wiktora ur. 08.11.1948 IPN Lu 00419/699 kandydat na TW Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik-geodeta. Pracownik OPGK w Warszawie Zakład numer 4 w Siedlcach na stanowisku technika-geodety. Od 20.07.1978 r. był opracowywany przez ppor. Jana Łypa insp. Wydz. II KW MO w Siedlcach, jako potencjalny kandydat na tajnego współpracownika SB. Celem werbunku miało być wykorzystywanie jego osoby, jako źródła informacji do Sprawy Obiektowej kryptonim „Mapa” prowadzonej w celu kontrwywiadowczego zabezpieczenia placówek geodezji i kartografii na terenie woj. siedleckiego. W związku z zakończeniem SO krypt. „Mapa”. i brakiem możliwości operacyjnych w innych sprawach prowadzonych przez SB 31.03.1979 r. zakończono jego opracowywanie a jego akta umieszczono w archiwach KW MO w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii B-10. W archiwach IPN znajdują się 64 dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz