Zadrożny Janusz s. Juliana ur. 10.08.1941 IPN Lu 00419/56 TW ps. „Wiktor” nr. rej. 1180 i 3322 Siedlce

By | Grudzień 18, 2018

Zadrożny Janusz s. Juliana ur. 10.08.1941 IPN Lu 00419/56 TW ps. „Wiktor” nr. rej. 1180 i 3322 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Zatrudniony w OUPT w Siedlcach. 13.III.1964r. został pozyskany do współpracy ze służbą Bezpieczeństwa w charakterze pracownika zaufanego Pozyskał go do współpracy st. ofic. oper. Wydz. „W” KW MO w Warszawie por. Z. Brodowski. W charakterystyce pracownika zaufanego nr.  2116 Zadrożnego Jana za rok 1964 którą wystawił  3 stycznia 1965 roku Kierownik Stałego Punktu „W” kpt. Tadeusz Noszczak możemy między innymi przeczytać: //..//…..Wymieniony jest nowopozyskanym prac. zauf.. W okresie początkowej swej pracy miał pewne trudności w pracy zawodowej oraz czynnościach dla nas wykonywanych. Jednak w toku dłuższej z nim pracy okazał się w swoim postępowaniu okazał się, że mimo młodego wieku ma silną wolę, ponieważ w okresie tym ukończył szkołę podstawową i rozpoczął naukę w szkole średniej. Ukończył także szkolenie podstawowe z zakresu pracy na poczcie a następnie z dużym wysiłkiem i dobrą chęcią opanował całokształt pracy na zajmowanym stanowisku. //..//… Obecnie wstąpił on w szeregi PZPR, bierze udział wżyciu społecznym oraz chętnie uczęszcza na szkolenia partyne. Jako prac. zauf. Z ogólnej swej pracy i zachowania wykazuje perspektywy dalszego rostu. Na spotkania chętnie przychodzi. Z dużą rozwagą i zrozumieniem podchodzi do konspiracji naszej pracy. Ogólnie można go ocenić jako pełnowartościowego prac. zauf.//..//….( zachowano oryginalną pisownię. Z kolei w jego charakterystyce pracy za rok 1969 wystawionej przez kpt. Noszczaka starszego oficera techniki operacyjnej Komendy Powiatowej MO w Siedlcach możemy przeczytać; //..//……..Wymieniony pracuje na stanowisku dzielacza miastowego z obowiązków wywiązuje się przeciętnie. Natomiast w naszej pracy wywiązuje się dobrze.//..//…. Jako prac. zauf. Jest jednostką dobrą na spotkaniach b. chętnie udziela informacji z miejsca pracy i zamieszkania, które są zawsze treściwe i obiektywne. W należyty sposób przestrzega konspiracji naszej pracy i na tym odcinku jest szczególnie wyczulony. Odpowiada do dalszej pracy. //..//….(zachowano oryginalną pisownię)  W jego charakterystyce już jako TW ps. „Wiktor” nr. rej. 3322 wystawionej 24.VIII.1972 roku przez st. of. tech. Oper. Referatu SB w Siedlcach por. M. Stefańskiego czytamy: //..//….. T.w. ps. „Wiktor” pozyskany został do współpracy ze Sł. Bezp. przez por. Brodowskiego pracownika Kom. M.O. m.st. Warszawy 13.III.64r. na zasadzie dobrowolności. Obecnie od dnia 17.III.71r. jest na kontakcie st. pf. tech. oper. RSB. Siedlce Stefańskiego Michała i współpracuje po zagadnieniu pionu „W”, ze względu na wykonywaną pracę przez niego. Na przestrzeni czasu od marca u. r. do sierpnia 1972r. odbyto z TW ps. „Wiktor”, 14 spotkań, na których przekazywał informacje ustne i pisemne. //..//……… Współpraca z nim i przekazywane przez niego informacje pozwalają naszej służbie na operatywną pracę po zagadnieniu pionu „W” jak też posiadanie całkowitego rozeznania istniejącej sytuacji w codziennej pracy na rozdzielni i na obiekcie. //..//……W ramach współpracy t.w. ps. „Wiktor” jest wynagradzany systematycznie co miesiąc w kwocie 400-zł (czterysta). //..//…..(pisownia oryginalna) W charakterystyce pracy TW ps. „Wiktor” nr. rej. 3322 którą 24.VIII.74r. wystawił por. Michał Stefański czytamy: //..//……..Obecnie od 18.III.71. jest na kontakcie St. Og. Gr. „W”  Ref. SB. Siedlce por. Stefańskiego i współpracuje po zagadnieniu pionu „W” //..//……Na przestrzeni lat 1971-1974 odbyto z nim 43 spotkań, na których przekazywał nam informacje.//..//……W ramach współpracy tw. wynagradzany jest w stosunku miesięcznym kwotą 450 zł/czterysta pięćdziesiąt/. //..//………..Współpraca z TW ps. „Wiktor” została zakończona na wniosek kierownika zmiany Wydziału „W”  KW MO Siedlce por. Aleksandra Mazek 20.10.1976 roku z powodu odejścia jego z pracy w UPT Siedlce. W archiwach IPN znajduje się 248 dokumentów dotyczących jego osoby w tym zobowiązania o współpracy i kilkadziesiąt pokwitowań odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariuszy SB.

 

 

Dodaj komentarz