Tracz Marek s. Józefa ur. 25.04.1958 IPN Lu 00425/33 TW ps. „Siwy” nr. rej. 56005 Sobolew pow. Garwolin kontrwywiad wojskowy

By | Grudzień 18, 2018

Tracz Marek s. Józefa ur. 25.04.1958 IPN Lu 00425/33 TW ps. „Siwy” nr. rej. 56005 Sobolew pow. Garwolin kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec miejscowości Sobolew powiat Garwolin. Wykształcenie średnie techniczne technik mechanik. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w Radomiu 23.01.1982 roku. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Siwy”. Współpraca została zakończona 19.03.1982 roku z powodu zakończenia odbywania zasadniczej służby wojskowej i odejścia do rezerwy. W archiwach IPN znajduje się 7 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz