Tomasik Kazimierz s. Stanisława ur. 04.11.1935 IPN Lu 00419/9 TW ps. „Franek” nr. rej. 1011 Stoczek Łukowski

By | Grudzień 18, 2018

Tomasik Kazimierz s. Stanisława ur. 04.11.1935 IPN Lu 00419/9 TW ps. „Franek” nr. rej. 1011 Stoczek Łukowski

Mieszkaniec Stoczka Łukowskiego. Wykształcenie podstawowe. Zatrudniony na stanowisku palacza C.O. w Wytwórni Konserw i Mrożonek w Stoczku Łukowskim. Do współpracy z SB zwerbował go na zasadzie 21 września 1973 roku inspektor operacyjny Referatu Służby Bezpieczeństwa KP MO w Łukowie sierż. Bogumił Mateńko. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Franek”. Celem pozyskania miało być zapewnienie dopływu informacji o występujących niewłaściwościach, marnotrawstwie i niegospodarności występujących w Wytwórni Konserw i Mrożonek w Stoczku Łukowskim. W jego charakterystyce pracy, jaką wystawił 26.06.1975 roku insp. Wydz. II KW MO w Siedlcach sierżant B. Mateńko zawnioskował on o wyeliminowanie jego osoby z czynnej sieci agenturalnej ze względu na jego małe możliwości operacyjne. W okresie współpracy był dziewięć razy wynagradzany pieniężnie kwotami od 200 do 700 zł za przekazywane informacje na łączną kwotę 3500 zł.  W archiwach IPN znajduje się 65 dokumentów dotyczących jego osoby w tym pokwitowania pieniędzy z rąk funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa.

Dodaj komentarz