Szwed Michał s. Andrzeja ur. 12.03.1924 IPN Lu 00419/431 TW ps. „Czajka” kolonia Górzno pow. Garwolin

By | Grudzień 18, 2018

Szwed Michał s. Andrzeja ur. 12.03.1924 IPN Lu 00419/431 TW ps. „Czajka” kolonia Górzno pow. Garwolin

Rolnik z miejscowości kolonia Górzno pow. Garwolin. Wykształcenie 1 klasa gimnazjum w Warszawie. Do współpracy z organami bezpieczeństwa został zwerbowany 14.06.1948 roku.

Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z Powiatowym Urzędem Bezpieczeństwa w Garwolinie przyjmując pseudonim konspiracyjny „Czajka”. W jego charakterystyce pracy wystawionej 28 czerwca 1955 roku przez chorążego Krysińskiego Czesława referenta Powiatowego urzędu Bezpieczeństwa w Garwolinie możemy przeczytać://..//……Informator ps. „Czajka” zawerbowany został na materiałach kompromitujących w 1948r. za przynależność do organizacji A.K., w celu rozpracowywania członków organizacji A.K, którzy prowadzili działalność w tymże okresie, oraz sygnalizowani Organów Bezpieczeństwa Publicznego o przejawach band terrorystycznych przechodzących na terenie Górzna, o przejawach wszelkiej wrogiej działalności osób stykających się z bandami. W czasie swej współpracy informator ps. „Czajka” nie zapodawał żadnych materiałów na członków organizacji A.K., jak i band, nie przyczynił się do jej likwidacji. Od chwili zawerbowania go był na kontakcie 10-ciu referentów gminy Górzno. Informator ps. „Czajka” otrzymywał zadania w kierunku rozpracowania członków organizacji A.K., oraz sygnalizowaniu o przejawach i pojawieniu się band na terenie Górzna, oraz kontaktów z innymi osobami, podejrzanymi w tym okresie o wrogą działalność przeciwko P.R.L. Pomimo dawanych mu zadań i wytycznych w tym kierunku zadań należycie nie wykonywał, tłumacząc się tym, że niema dotarcia do osób interesujących Organa Bezpieczeństwa Publicznego. Materiały otrzymywane od niego były o treści informacyjnej nie przedstawiające żadnej wartości operacyjnej. Od chwili zawerbowania do chwili obecnej nie ujawnił żadnej sprawy. Stosunek w/w do współpracy z Organami Bezpieczeństwa Publicznego był i jest w dalszym ciągu pozytywny, jest chętny do dalszej współpracy. Politycznie dobrze wyrobiony, gdyż czyta dużo gazet, jest na odpowiednim poziomie ogólnym. Na spotkania przychodzi punktualnie o wyznaczonej godzinie i w umówione miejsce, jest szybko orientacyjny, umie zachować tajemnicę przed dekonspiracją, jest chętny do dalszej współpracy, co wyraża się tym, że na umówione spotkania przychodzi punktualnie, melduje o wszystkich spostrzeżeniach. Otrzymane materiały od informatora były i są o treści informacyjnej. Nadmienia się, że informator ps. „Czajka” obecnie nie tkwi w żadnym wrogim środowisku.//..//….(zachowano oryginalną pisownię). Z czynnej sieci agenturalnej został wyeliminowany 1 marca 1957 roku z tego powodu, że po wydarzeniach poznańskiego czerwca 1956 roku odmówił dalszej współpracy. W okresie współpracy był kilkukrotnie wynagradzany w formie pieniężnej za przekazywane informacje. W archiwach IPN znajduje się 19 dokumentów dotyczących jego osoby w tym pokwitowania odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariuszy UB..

Dodaj komentarz