Sochacka Zofia Irena c. Jana ur. 07.04.1925 IPN Lu 00419/1443 LK krypt. „Atlas” nr. rej 3378 Siedlce

By | Grudzień 18, 2018

Sochacka Zofia Irena c. Jana ur. 07.04.1925 IPN Lu 00419/1443 LK krypt. „Atlas” nr. rej 3378 Siedlce

Mieszkanka Siedlec. Wykształcenie średnie ogólnokształcące. Z zawodu handlowiec. Zatrudniona, jako kierownik działu w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego w Siedlcach. Właściciel mieszkania w Siedlcach. 21 grudnia 1977 roku podpisała umowę z Komendą Wojewódzką MO w Siedlcach na udostępnianie swojego mieszkania po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, jako lokalu kontaktowego na potrzeby siedleckiej służby bezpieczeństwa w zamian za wynagrodzenie pieniężne w kwocie 300 zł miesięcznie płatnych kwartalnie. W maju 1979 roku wynagrodzenie podniesiono do kwoty 500 zł. Do współpracy zwerbował ją ppor. Marcin Pawlak insp. Wydz. III KW MO w Siedlcach. Dysponentem lokalu z ramienia służby bezpieczeństwa był ppor. Pawlak. W lokalu tym odbywano spotkania z następującymi tajnymi współpracownikami: TW ps. „Waldek” nr. rej. 1499 (Gasiuk Henryk), TW ps. „Kowalski” nr. rej.2247 (Brzyski Krzysztof), TW ps. „Janusz” nr. rej. 2561 (Jasienowski Janusz), TW ps. „Kazimierz” nr. rej. 3162, TW ps. „Dąb” nr. rej. 4103,  TW ps. „Jacek” nr. rej. 6316, TW ps. „JOT” nr. rej. 6936 (Jastak Franciszek) i TW ps. „Antek” nr. rej. 6932 (Chojecka Marianna). Za użyczanie swojego mieszkania była kilkadziesiąt razy wynagradzana w formie pieniężnej. 20.03.1989 roku wystawiono wniosek o zaprzestaniu korzystania z LK „Atlas” z powodu choroby właściciela lokalu z możliwością reaktywowania współpracy w momencie poprawy stanu jego zdrowia. Wniosek wystawił Zastępca Naczelnika Wydziału V WUSW w Siedlcach kpt. mgr Jan Łyp. W archiwach IPN znajduje się 125 dokumentów dotyczących jej osoby.

Dodaj komentarz