Kuta Henryk s. Stanisława ur. 08.11.1925 IPN Lu 00419/281 TW ps. „Zbieg” nr. rej. 1982 Tończa pow. Węgrów

By | Grudzień 18, 2018

Kuta Henryk s. Stanisława ur. 08.11.1925 IPN Lu 00419/281 TW ps. „Zbieg” nr. rej. 1982 Tończa pow. Węgrów

Mieszkaniec miejscowości Tończa powiat Węgrów. Zatrudniony w gorzelni w miejscowości Popielów. Do współpracy z UB zwerbował go 14.XII.1955 roku Kozłowski Karol ref. sekcji VI Wydz. IV WUBP w Warszawie. W jego charakterystyce pracy wystawionej 27 grudnia 1955 roku przez chorążego Kozłowskiego możemy przeczytać miedzy innymi: //..//……..Informator ps. „Zbieg” zawerbowany został 14-XII-1955 r. przez Sekcję VI-tą Wydziału IV-go. Werbunek w/w został dokonany na zasadzie uczuć patriotycznych. Werbowany jest on do sprawy agenturalnego sprawdzenia założonej na kułaka Wojtyrę Stanisława. Konieczność werbunku wynikała z tego, że figurant ten występuje wrogo p-ko spółdzielni produkcyjnej w Tończy. Posiadane materiały wskazują, że kułak Wojtyra Stanisław zjednał sobie grupę osób, które w dyskretny sposób drogą, oszczerstw stwarza niezdrową atmosferę dla rozwoju spółdzielni produkcyjnej w Tończy skutkiem tego ze spółdzielni tej wystąpiło już 6-ciu członków i spółdzielnia ta chyli się ku upadkowi. Informator ten zawerbowany został z tej racji, że figurant odwiedza ojca informatora żyjąc z nim w dobrych stosunkach oraz spotyka się z samym informatorem, darząc go zaufaniem. Informator ten wywodzi się z rodziny średniorolnego chłopa /7ha/. Przed wojną jak i w okresie okupacji działalności politycznej nie przejawiał a uczęszczał jedynie w tym czasie do szkoły. Po wyzwoleniu mieszkając nadal przy rodzicach w 1949r. został wybrany na przewodniczącego koła Z.M.P. w gromadzie Tończa, lecz w niedługim czasie ze względu na starszy wiek z organizacji tej wystąpił i po ukończeniu dwuletniej szkoły rolniczej poszedł pracować w gorzelni w Starej Wsi, skąd w niedługim czasie został wysłany na kurs aktywu kierowniczego gorzelni. Obecnie pracuje on na stanowisku ref. do skupu ziemniaków w gorzelni w Popielowie. Z racji tej, że cieszy się on obecnie dobrą opinią wśród miejscowej ludności, jak również z racji wykonywanych czynności służbowych ma duże możliwości w rozpracowaniu kułactwa. Dowodem powyższego jest to, że poda on już, iż przed jego przejściem do pracy w gorzelni w Popielowie były notowane większe ilości zamarzania ziemniaków, co zdaniem informatora nosiło cechy sabotażu. Poza tym podał, że Wojtyra St. z okresu okupacji znany jest, jako osoba wysługująca się Niemcom, który to brał udział w wyznaczaniu chłopom kontyngentów dla Niemców. Na podstawie ostatniego odbytego spotkania należy stwierdzić, że informator ten jest chętny do współpracy, zdyscyplinowany i posiada perspektywy umożliwiające z nim współpracę. //..//..(zachowano oryginalną pisownię). Z czynnej sieci agenturalnej został wyeliminowany w 1956 roku z powodu nieprzydatności, dlatego, że sprawa agenturalnego – sprawdzenia kryptonim „Litościwi” została zakończona a UB nie prowadziła innych spraw operacyjnych na terenie gminy Tończa. Materiały dotyczące informatora ps. „Zbieg’ zostały przekazane do archiwum Wydz. X Wojewódzkiego Urzędu d/s Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. W archiwach IPN znajduje się 27 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz