Wójcik Edward s. Aleksandra ur. 08.08.1922 IPN Lu 00419/183 TW ps. „Wojtek” i „Dzięcioł” Cegłów

By | Listopad 27, 2018

Wójcik Edward s. Aleksandra ur. 08.08.1922 IPN Lu 00419/183 TW ps. „Wojtek” i „Dzięcioł” Cegłów

Mieszkaniec Cegłowa. Wykształcenie 6 klas szkoły powszechnej. Do współpracy z PUBP w Mińsku Mazowieckim został zwerbowany 7.03.1947 roku.  Werbunku dokonał referent V Referatu PUBP W Mińsku Mazowieckim Stanisław Kuchta. Współpracę z informatorem ps. „Wojtek” rozwiązano 7 sierpnia 1948 roku. 13 marca 1956 został ponownie zwerbowany do współpracy z UB przez ref. PUBP w Mińsku Mazowieckim ppor. Ludwika Lang już pod nowym pseudonimem konspiracyjnym „Dzięcioł”.  Na tą okoliczność własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy. W jego charakterystyce wystawionej 9.XI. 1956 roku przez ppor. Langa możemy przeczytać między innymi: //..//Informator ps. „Dzięcioł” został zawerbowany do obserwacji b. czł. bandy „Wichury” działających na terenie powiatu, a zamieszkujących w miejscu zamieszkania informatora. Inf. ps. „Dzięcioł” nie dostarczał doniesień, nie przychodził na umówione spotkania, oraz starał się unikać zetknięcia z pracownikiem org. B.P. Nadmienić należy, że inf. ps. „Dzięcioł” był werbowany w 1947 r. przez organa B.P. do rozpracowania bandy „Wichury” i miał ps. „Wojtek”, o czym powiadomiła nas Kart. Centr. Przy sprawdzaniu go ponownym, jako k-ta na werbunek, a powyższe materiały przyszły po zawerbowaniu go, jak również inf. podczas werbunku nie wspomniał, że był werbowanym. Inf. ps. „Dzięcioł”, gdy był zawerbowany w 1947 r. nie dał żadnych doniesień i również unikał zetknięcia się z prac. Urzędu. Analizując powyższe postanowiono inf. ps. „Dzięcioł” wyeliminować z czynnej sieci ag. inf. tut. Urzędu. (zachowano oryginalną pisownię)//..//…. W archiwach IPN znajduje się 51 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz