Bogusz Ryszard Stanisław s. Henryka ur. 10.03.1936 IPN Lu 00419/831 TW ps. „Puch” nr. rej. 13412 i 933 Łuków

By | Listopad 27, 2018

Bogusz Ryszard Stanisław s. Henryka ur. 10.03.1936 IPN Lu 00419/831 TW ps. „Puch” nr. rej. 13412 i 933 Łuków

Mieszkaniec Łukowa. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik-mechanik. Właściciel prywatnego zakładu naprawy samochodów i motocykli w Łukowie. Współpracę z SB zaczął  8.05.1972r. a formalnie został  pozyskany do współpracy 3.10.1972r. przez były Referat SB KP MO w Łukowie. Pozyskania dokonał por. E. Nowicki insp. oper. ref. SB KP MO w Łukowie. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z SB przyjmując pseudonim konspiracyjny „Puch”. Pozyskanie nastąpiło na podstawie lojalności i częściowo na podstawie materiałów kompromitujących (spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwym). W jego charakterystyce wystawionej 27.02.1979r. przez kpt. E. Wójcika inspektora Wydziału Paszportów KW MO W Siedlcach możemy przeczytać miedzy innymi: //..// TAJNE SPEC. ZNACZENIA Egz. pojedynczy C H A R A K T E R Y S T Y K A i kierunkowy plan pracy dla tw. ps. „Puch” nr. rej. 933  I. Tw „Puch” wywodzi się ze środowiska drobnomieszczańskiego, posiada średnie wykształcenie, jest żonaty, bezpartyjny. Prowadzi własny zakład naprawy samochodów w Łukowie. II. Ocena pracy tw za okres 1976-78 Tw „Puch przejął na łączność kapitan E. Wójcik w m-cu kwietniu 1976 r. od por. E. Nowickiego, który pozostaje na moim kontakcie do chwili obecnej. W okresie tym odbyłem z w/w tw 16 spotkań i tyleż przyjęto od niego doniesień, których sam nie pisze a po sporządzeniu podpisuje. Przekazywane informacje przez tw dot. postaw społeczno-politycznych naszych ob. wyjeżdżających za granicę jak i cudzoziemców przyjeżdżających na nasz teren, w szczególności z KK. Prawdziwość udzielanych informacji uznać należy za wiarygodne, gdyż przy sprawdzaniu potwierdzały się. Z uwagi na charakter pracy tw „Puch” oraz wyrażanie chęci współpracy z nami uważam za celowe dalsze kontynuowanie z nim współpracy. Z tej racji posiada obiektywne możliwości zdobywania intereujących SB informacji. III Kierunki wykorzystania tw „Puch” 1) Na bieżąco prowadzić rozpoznanie postaw społeczno-politycznych i celu wyjazdu naszych ob. do KK jak i przyjeżdżających do łukowa i jego okolic osób z KK. 2. Z uwagi na zam. tw przy linii tranzytowej PKP w Łukowie zabezpieczyć dopływ informacji o osobach zainteresowanych daną linią, oraz przejeżdżających transportem i tranzytem. 3. Na bieżąco zapezpieczyć dopływ informacji o pojawieniu się w samym Łukowie samochodów i innych pojazdów z rejestracją zagraniczną. 4. Prowadzenie systematycznego rozpoznania osób, które będą korzystały z usług tw pod kątem zdobywania interesujących informacji SB i MO. IV Szkolenie i wychowanie tw Na spotkaniach z tw poza omawianymi sposobami wykonania zadania oraz zdobycie informacji prowadzić dyskusje o tematyce społeczno-politycznej. Ponadto przestrzegać zasad konspiracji oraz wiązać ideologicznie tw z naszą służbą. W miarę możliwości i wagi przekazywanych informacji w odpowiedniej formie wynagradzać tw. Spotkania z tw organizować jak dotychczas w referacie paszportów, gdyż nie budzi to zasad dekonspiracji z powodu częstego przebywania jego i jego rodziny w referacie paszportów oraz ze względu na charakter pracy częsty pobyt w jego zakładzie pracy funkcjonariuszy KMMO i KWMO. Łączność z tw utrzymywać w sposób spotkań umawianych a w razie konieczności drogą telefoniczną, ponieważ takie możliwości tw posiada. – posiada własny telefon w zakładzie pracy. ( zachowano oryginalną pisownię) //..// Z kolei z charakterystyki, którą wystawił 30 grudnia 1980 roku kpt. Bohatyrewicz z-ca naczelnika Wydziału Paszportów KW MO w Siedlcach możemy się dowiedzieć, że w okresie współpracy odbyto z tw następującą ilość spotkan; 1972r. – 6 spotkań, 1973r. – 7 spotkań, 1974r. – 3 spotkania, 1975r – 3 spotkania, 1976r. – 3 spotkania, – 1977r. – 6 spotkań, 1978r. – 4 spotkania, 1979r. 3 spotkania. Do czerwca 1980r. nie odbyto żadnego spotkania. Od lipca 1980r. czasowo przebywa w USA i samowolnie przedłuża pobyt. 30.12.1980r. został wyeliminowany z czynnej sieci tw z powodu niechęci do współpracy. W archiwach IPN znajduje się 226 dokumentów dotyczących jego współpracy w tym jedno pokwitowanie odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariusza SB za przekazane informacje.

 

Dodaj komentarz