Wilgos Marianna c. Wincentego ur. 20.01.1938 IPN Lu 00423/82 KO nr. rej. 5317 Kosów Lacki

By | Listopad 19, 2018

Wilgos Marianna c. Wincentego ur. 20.01.1938 IPN Lu 00423/82 KO nr. rej. 5317 Kosów Lacki

Mieszkanka Kosowa Lackiego Zatrudniona na stanowisku dróżnika na przejeździe kolejowym PKP w Kosowie Lackim. Do współpracy z SB w charakterze Kontaktu Operacyjnego zwerbował ją 12.08.1977r. plut. Tadeusz Nowak mł. insp. Wydz. „B” WZO KW MO w Siedlcach. Miała informować o samochodach z rejestracją zagraniczną przejeżdżających przez przejazd kolejowy PKP w Kosowie Lackim. Za udzielane informacje była wielokrotnie wynagradzana w formie pieniężnej. W jej aktach zachowały się liczne pokwitowania odbioru pieniędzy od funkcjonariuszy SB. Współpracę zakończono 29.05.1990r. w związku z reorganizacją resortu spraw wewnętrznych i zmianą sytuacji społeczno-politycznej w Polsce. W archiwach IPN zachowały się 34 dokumenty dotyczące jej osoby.

Dodaj komentarz