Troć Wiesław s. Stanisława ur. 31.01.1952 IPN Lu 00423/85-88 KP Sekcji „B” WZO WUSW w Siedlcach nr. rej. 6528 Strzała k. Siedlec

By | Listopad 19, 2018

Troć Wiesław s. Stanisława ur. 31.01.1952 IPN Lu 00423/85-88 KP Sekcji „B” WZO WUSW w Siedlcach nr. rej. 6528 Strzała k. Siedlec

Mieszkaniec wsi Strzałą k. Siedlec. Wykształcenie podstawowe. Bez zawodu. Zatrudniony na stanowisku dróżnika na przejeździe kolejowym PKP w Siedlcach. Do współpracy z SB w charakterze Kontaktu Operacyjnego zwerbował go 11.11.1982 r. mł. chor. Tadeusz Baszkiewicz mł. insp. Sekcji „B” WZO WUSW w Siedlcach. Wyżej wymieniony przejazd był objęty kontrolą operacyjną, którą prowadził Wydział Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Siedlcach. Prowadzili go następujący funkcjonariusze SB: od 11.11.1982r. mł. chor. Tadeusz Baszkiewicz, od 8.02.1985r. ppor. Jan Jurzyk i od 15.03.1988r. Z. Nowak.  Za przekazywane informacje był wynagradzany finansowo. Jest w jego aktach zachowanych 7 własnoręcznie pisanych przez niego pokwitowań odbioru pieniędzy od SB. Współpracę zakończono 5.05.1990r. z powodu zmiany sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych. W archiwach IPN znajduje się 20 dokumentów dotyczących jej osoby.

Dodaj komentarz