Świderski Alfred s. Mikołaja ur. 09.07.1951 IPN Lu 00414/914 i IPN Lu 00423/46 TW ps. „Spokojny” Siedlce

By | Listopad 19, 2018

Świderski Alfred s. Mikołaja ur. 09.07.1951 IPN Lu 00414/914 i IPN Lu 00423/46 TW ps. „Spokojny” Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe mgr inż. elektronik. Pracownik Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacji w Siedlcach na stanowisku kierownika wieloosobowego stanowiska pracy. Do współpracy z SB pozyskał go 3.11.1984r. chor. Z. Łyszkiewicz insp. SB Wydz. V WUSW w Siedlcach. Celem pozyskania było zapewnienie bieżących informacji o stanie łączności na terenie województwa siedleckiego potrzebnych do prowadzonej Sprawy Obiektowej kryptonim „Antena” a w dalszej kolejności do uzyskiwania informacji o nielegalnej działalności związkowej o opozycyjnej będącej w zainteresowaniu SB. Miał być też wykorzystywany do SO krypt. „Pocztylion”. W jego charakterystyce wystawionej 18.02.1990r. możemy między innymi przeczytać: //..//  W/w pozyskany został do współpracy przez chor. Z. Łyszkiewicza 7.11.1984r. na podstawie współodpowiedzialności obywatelskiej za porządek i bezpieczeństwo kraju celem uzyskania informacji ze środowiska pracowników łączności w ramach w ramach sprawy obiektowej krypt. „ANTENA?. W trakcie dotychczasowej współpracy odbyto z tw 7 spotkań. Źródło ogólnoinformacyjne. W związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną w kraju oraz dokonującą się reorganizacją w resorcie spraw wewnętrznych wnoszę o rozwiązanie współpracy z tw „SPOKOJNY” a teczkę personalną i pracy złożyć do archiwum Wydz. „C” WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii B-5. Materiałów nie udostępniać bez zgody osoby prowadzącej.//..// Współpracę zakończono ostatecznie 20.02.1990r. W archiwach IPN znajdują się 62 dokumenty dotyczące jego osoby w teczka personalna i pracy jak i też własnoręcznie napisane zobowiązanie o współpracy z SB.

Dodaj komentarz