Świątkowski Dominik s. Kazimierza ur. 04.08.1949r. IPN Lu 00414/254 TW ps. „Grzegorz” Łuków

By | Listopad 19, 2018

Świątkowski Dominik s. Kazimierza ur. 04.08.1949r. IPN Lu 00414/254 TW ps. „Grzegorz” Łuków

Mieszkaniec Łukowa. W trakcie werbunku do współpracy z SB był studentem I – go roku Wydz. Mech. Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie. Do współpracy pozyskał go 26.05.1970r. na zasadzie dobrowolności kpt. T. Piwiński insp. Wydz. KRG KW MO w Lublinie. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Grzegorz”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji na temat studenta z Maroka, z którym razem studiował i mieszkał w jednym pokoju w akademiku. W okresie współpracy był trzykrotnie wynagradzany w formie pieniężnej za przekazywane informacje (są zachowane jego własnoręcznie pisane pokwitowania odbioru pieniędzy). W lipcu 1973r KW MO w Lublinie przekazała jego teczkę personalną i teczkę pracy do SB KP MO w Łukowie celem dalszego wykorzystania jego osoby. 18.12.1974r SB z KP MO w Łukowie zwróciła jego papiery do archiwum Biura „C” KW MO w Lublinie z racji tego, że w/w nie mieszka już na terenie Łukowa i nie można jego osoby tutaj wykorzystać. W archiwach IPN znajduje się 40 mikrofilmów zawierających dokumenty związane z jego osobą.

Dodaj komentarz