Sikorska Helena c. Czesława ur. 09.05.1958 IPN Lu 00419/1629 TW ps. „Helena” nr. rej. 6824 Siedlce

By | Listopad 19, 2018

Mieszkanka Siedlec. Kierownik działu kadr w Fabryce Narzędzi Skrawających „VIS” w Siedlcach. Ze służbą bezpieczeństwa zaczęła współpracować jako kontakt operacyjny „HS” od sierpnia 1983 roku a następnie od 25.11.1983 roku już jako tajny współpracownik ps. „Helena”. Z ramienia sb prowadził ją insp. Wydz. V WUSW w Siedlcach ppor. K. Siwiński. Współpracę zakończono 6.12.1989 r. z powodu zmiany sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych

 

 

Dodaj komentarz