Zwoliński Witold s. Stanisława ur. 02.03.1915r. IPN Lu 00419/327 TW ps. „Kozioł” Żelechów

By | Listopad 15, 2018

Zwoliński Witold s. Stanisława ur. 02.03.1915r. IPN Lu 00419/327 TW ps. „Kozioł” Żelechów  

 Mieszkaniec Żelechowa. Z wykształcenia farmaceuta. Prowadził aptekę w Żelechowie. Do współpracy z organami bezpieczeństwa został zwerbowany 27 VII 1947r. przez st. ref. Henryka Modzelewskiego z Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Garwolinie na zasadzie dobrowolności. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy z UB przyjmując pseudonim konspiracyjny „Kozioł”. W jego charakterystyce wystawionej 19 lipca 1955r. przez por. Kazimierza Bieckowskiego z PUBP w Garwolinie czytamy:                                                 //..// CHARAKTERYSTYKA pracy informatora ps. „Kozioł”. Informator ps. „Kozioł” zwerbowany został w dniu 27 VII 1947r. przez st. ref. Modzelewskiego Henryka na zasadach lojalności, celem ustalenia kontaktów w skupisku b. członków A.K. oraz W.i.N. z księdzem parafii Żelechów Milik Wacław. Informator otrzymał zadanie w kierunku ustalenia kontaktów i ich charakter miejscowego księdza Milika Wacława z aktywistami b. bandy „Orlika”. Zadanie to wiarę swojej możliwości wykonał. Materiały, które dawał były potwierdzane przez inna agenturę oraz K.P i przesłuchanie świadków, co się okazało, że dane informatora są prawdziwe. Na podstawie podanych materiałów przez informatora ps. „Kozioł” nie były realizowane żadne sprawy, ponieważ materiały te po większej części były informacyjne i nie mówiły o konkretnej wrogiej działalności z księdzem Milik Wacława zarówno aktywistów bandy „Orlika”. Informator przez okres swej współpracy z Organami Bezpieczeństwa Publicznego wykazał się dość dobrym poziomem politycznym i ogólnym. Do dalszej współpracy z Organami Bezpieczeństwa Publicznego jest nadal chętny, posiada jednak tendencję zrywania spotkań z nieuzasadnionych przyczyn, jednak do pewnego stopnia przebija w nim zdyscyplinowanie. Informator stoi na bardzo wysokim poziomie intelektualnym, w tym wypadku informatorowi w przyszłości należy dawać konkretne i przemyślane zadania, oraz żądać ich wykonania. Dawanie nieprzemyślanych i nielogicznych zadań informatorowi wpływa to ujemnie na jego osobę. Tu podkreślić, iż informator ps. „Kozioł” jest osobą, szczególnie ambitną, bojaźliwy raczej wrażliwy na zwracane mu uwagi w ostrej formie, na co posłużyć może fakt, iż osobiście w 1952r. jeździł na skargę na obsługującego go wówczas pracownika do b. Vice Ministra Romkowskiego i Świetlika, z którymi zna się z czasów walk wspólnych na froncie w drugiej wojnie światowej przeciwko Niemcom hitlerowskim. Wnioski Pozostawić informatora ps. „Kozioł” w sieci agenturalno-informacyjnej tut. Urzędu, z tym, że obsługiwać go winien pracownik bardziej doświadczony operacyjnie i wykorzystać go do prowadzonej obecnie sprawy agenturalno-śledczej krypt. „Arsen” dając mu zadanie ustalenia wypowiedzi tak pracowników P.G.R. w Żelechowie jak i osób o skompromitowanej przeszłości, z którymi informator stykał się z racji swej przeszłości, jako kpt. b. podziemnej organizacji A.K. Po wyjaśnieniu powyższych danych zostanie opracowany dalszy plan pracy dla informatora ps. „Kozioł”. //..// (zachowano oryginalną pisownię).                                                                                                                             Współpracę zakończono 18.06.1956r. z powodu odmowy dalszej współpracy przez TW. W archiwach IPN znajdują się 22 dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz