Strzałek Krzysztof Andrzej s. Stanisława ur. 28.01.1957 IPN Lu 00419/1709 LK krypt. „Ognisko” nr. rej. 7377 Łuków

By | Listopad 15, 2018

Strzałek Krzysztof Andrzej s. Stanisława ur. 28.01.1957 IPN Lu 00419/1709 LK krypt. „Ognisko” nr. rej. 7377 Łuków                                                                                                                                                                           Mieszkaniec Łukowa. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik samochodowy. Zatrudniony TKKF w Łukowie. Dysponent lokalu TKKF mieszczącego się w byłej siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Łukowie. 5.12.1984 roku podpisał umowę z Rejonowym Urzędem Spraw Wewnętrznych w Łukowie na udostępnianie swojego lokalu służbowego, jako lokalu kontaktowego SB raz w tygodniu (środa) w godzinach od 10 do 14 w zamian za wynagrodzenie w wysokości 5000 zł płatne raz do roku na konto TKKF „Osiedlowiec” w Łukowie. Do współpracy z organami bezpieczeństwa na zasadzie dobrowolności zwerbował go ppor. Ryszard Nurzyński insp. SB RUSW w Łukowie. W 1985 roku zrezygnował z pobierania opłaty za udostępnianie swojego biura SB. W LK krypt. „Ognisko” odbywano spotkania operacyjne z następującymi TW: TW ps. „Jurek” nr. rej. 3779, TW ps. „Sosnowski” nr. rej. 1482, TW ps. „Franek” nr. rej. 4386, TW ps. „Węgier” nr. rej. 7236(Jaworski Michał).15.12.1989 roku rozwiązano z nim współpracę z powodu zmiany miejsca pracy dysponenta lokalu.W archiwach IPN znajduje się 21 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz