Staręga Wacław s. Jana ur. 17.09.1920 IPN Lu 00419/1202 LK krypt. „Zojka” nr. rej. 7915 Siedlce

By | Listopad 14, 2018

Staręga Wacław s. Jana ur. 17.09.1920 IPN Lu 00419/1202 LK krypt. „Zojka” nr. rej. 7915 Siedlce                                                                                                                                 Emeryt. Właściciel dwupokojowego mieszkania w Siedlcach. Wykształcenie zawodowe o specjalności elektromonter. Przychylnie ustosunkowany do MO i SB. 12 stycznia 1986 roku zawarł umowę z WUSW w Siedlcach na udostępnianie swojego mieszkania codziennie całodobowo na potrzeby SB w zamian za wynagrodzenie 1500 zł płatne miesięcznie. Mieszkanie miało być wykorzystywane do obserwacji Wojskowej Komisji Uzupełnień w Siedlcach. Lokal ten był wykorzystywany przez SB od 12 stycznia 1986 roku do 12 kwietnia 1986 roku. Współpracę zakończono z powodu zawarcia związku małżeńskiego przez właściciela mieszkania i wyprowadzenia się jego do mieszkania żony. W okresie współpracy SB wypłaciła jemu łącznie kwotę 5000 zł za udostępnianie jego mieszkania na jej potrzeby. Na tę okoliczność własnoręcznie napisał dwa pokwitowania odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariusza SB. W LK krypt. „Zojka” po za obserwacją WKU odbywano spotkania z TW ps. „Ziutek’ nr. rej. 4394. W archiwach IPN znajdują się 34 dokumenty dotyczące jego osoby

Dodaj komentarz