Sawicka Teresa c. Jana ur. 06.08.1930 IPN Lu 00419/1445 LK krypt. „Przystań” nr. rej. 5898 Łuków

By | Listopad 14, 2018

Sawicka Teresa c. Jana ur. 06.08.1930 IPN Lu 00419/1445 LK krypt. „Przystań” nr. rej. 5898 Łuków                                                                                                          Mieszkanka Łukowa. Wykształcenie niepełno średnie. Zatrudniona na stanowisku sprzedawcy w WSS „SPOŁEM”. Właścicielka mieszkania na Osiedlu XXX-lecia w Łukowie. Jej osobę, jako kandydata na właściciela lokalu kontaktowego rozpracowywał od 14.11.1981 r. por. J. Grochowski insp. SB RUSW w Łukowie. 24 listopada 1981 roku podpisała umowę o korzystaniu z jej mieszkania z funkcjonariuszem KW MO w Siedlcach w razie potrzeby w godzinach od 8 do 22 w zamian za wynagrodzenie w wysokości 500 zł płatnych miesięcznie. Na tę okoliczność napisała też własnoręcznie o zachowaniu w tajemnicy faktu wynajmu swojego mieszkania na potrzeby operacyjne SB. Lokal był wykorzystywany do 1988 roku do odbywania spotkań z następującymi tajnymi współpracownikami: TW ps. „Działacz nr. rej. 5939 , TW ps. Legia” nr. rej. 1488, TW ps. „Wezyr” nr. rej.1509,TW ps. „Dyrektor” nr. rej. 3792, TW ps. „Kierownik” nr. rej. 2704. W 1986 roku lokal zmienił właściciela (Ryszard Skrzypiec s. Jana ur. 15.02.1954 r.), którego opracowano i ponownie spisano umowę na nowych zasadach. W okresie wykorzystywania lokalu jego właścicielowi wypłacono łącznie 39 140 zł. W 1988 roku właściciel LK krypt. Przystań” zmienił stan cywilny i wymówił dalsze korzystanie z tego lokalu. 24 listopada 1989 roku wydano postanowienie o zakończeniu korzystania z LK krypt. „Przystań” i złożenie jego akt w archiwum Biura „C” WZO WUSW w Siedlcach. W archiwach IPN znajduje się 79 dokumentów dotyczących jej osoby w tym liczne pokwitowania odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariuszy SB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz