Choromański Czesław ur.1944 IPN Lu 00414/707 TW ps. „Andrzej” Siedlce

By | Listopad 14, 2018

Choromański Czesław   ur.1944 IPN Lu 00414/707 TW ps. „Andrzej” Siedlce

Pracownik WLKS Mostostal Siedlce. Napisał własnoręcznie zobowiązanie o współpracy 8.11.1985r. Pozyskał jego do współpracy z SB kpt. Jędrych oficer z WUSW w Siedlcach. Jak podaje jego charakterystyka z dnia 12.02.1989r w okresie współpracy odbył cztery spotkania. Informacje były przekazywane ustnie. Oceniano je, jako płytkie i powszechnie znane. Nie był wynagradzany w żadnej postaci. Z uwagi na małą częstotliwość spotkań z tw oraz i to, że dotychczas przekazywane informacje przekazywane przez niego były bardzo płytkie i nie przedstawiały większej wartości operacyjnej a ponadto tw systematycznie unikał spotkań z funkcjonariuszem SB dalsze jego wykorzystanie w charakterze osobowego źródła informacji staje się bezcelowe.

Dodaj komentarz