Skwierczyński Witold Marek s. Jana ur. 24.04. 1939 IPN Lu 00414/349 TW ps. „Marek” Gołąbek Gm. Paprotnia

By | Listopad 4, 2018

Magazynier w Gminnej Spółdzielni Samopomoc w Siedlcach. 1985.11.12 napisał własnoręcznie zobowiązanie o współpracy na zasadzie współodpowiedzialności obywatelskiej. Zwerbował go kpt. J. Sadowski. Podczas spotkania werbunkowego przekazał charakterystyki osób, które podejrzewa o kolportaż wrogich ulotek. Podczas współpracy z sb informacje przekazywał ustnie podczas spotkań oficerem prowadzącym. Informacje te były wykorzystywane do rozpracowywania opozycji Solidarnościowej działającej na terenie gminy Paprotnia miedzy innymi w SOR „Listy” i rozpracowywaniu figuranta kryptonim „Biały”. 4 IV 1986 został za swoje informacje wynagrodzony kwotą 2000zł (jest na to jego własnoręcznie napisane pokwitowanie. Był kontrolowany przez TW „Ippon” i TW „Tadek” Współprace rozwiązano w 1990r. w związku ze zmianą sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacja MSW. W archiwach IPN zachowało się 48 mikrofilmów z dokumentami dotyczącymi jego osoby.

Dodaj komentarz