Zdzieborski Henryk s. Karola ur. 07.06.1921 IPN Lu 00419/196 TW ps. „Wrona” Kałuszyn

By | Październik 8, 2018

Mieszkaniec Kałuszyna. Pochodzenie chłopskie. Wykształcenie 4 klasy szkoły powszechnej. Pracownik GS w Kałuszynie. Członek chóru kościelnego w Kałuszynie. Do współpracy z UB w Mińsku Mazowieckim został zwerbowany 10.XII 1949 roku. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Wrona”. Werbunku dokonał st. sierż. Kuchta Stanisław ref. PU ds. BP w Mińsku Mazowieckim. W jego charakterystyce pracy wystawionej 29 czerwca 1955 roku przez ref. PU ds. BP w Mińsku Mazowieckim ppor. Witolda Białasa możemy przeczytać między innymi://..//……Zawerbowany został przez P.U. ds. B.P. w Mińsku Maz. celem rozpracowania organizacji przykościelnych oraz samego kleru, będąc sam czł. zarządu „Caritas”. Po zawerbowaniu był na kontrakcie ref. P.U. ds. BP w Mińsku Maz. jak: Kuchty Stanisława, Pisarczyka Zygmunta, Bartosiaka Henryka, Kozła Jana, Ganko Stanisława, Sado Jana a obecnie jest na łączności ref. Białas Witolda. W toku samego werbunku nie zapodał żadnych cenniejszych materiałów, jak również wszystkie otrzymywane dotychczas w/w materiały, były raczej o charakterze informacyjnym, na podstawie których nie wyłoniono i nie zrealizowano żadnej poważniejszej sprawy. Inf. ps. „Wrona” jest chętny do współpracy i na ogół na spotkania przychodził punktualnie a tylko w pewnym okresie z przyczyn obiektywnych, a to z powodu częstych wyjazdów związanych z pracą zarobkową – utrzymywanie systematycznej łączności z w/w było bardzo utrudnione. Obecnie pracuje on w G.S. w Kałuszynie jako pracownik etatowy i utrzymywanie z nim systematycznej łączności nie powinno napotykać większej trudności. Obecnie nie tkwi on w żadnym rozpracowaniu prowadzonym przez tut. Urząd, jednak biorąc pod uwagę jego chęć do dalszej współpracy, oraz dodatnie cechy inf., jak również fakt, że posiada on dotarcie do byłych czł N.S.Z. i A.K. jak i inne możliwości zostanie on wykorzystany: 1. Do informowania o zamierzeniach i nastrojach byłych aktywnych czł. N.S.Z. i A.K. 2. Do informowania i charakteryzowania poszczególnych czł. Spółdz. „Promień” w Kałuszynie, z których część jest podejrzana o rozklejanie wrogich ulotek. 3. Do informowania o sytuacji w G.S. gdzie pracuje część osób wywodzących się z wrogiego środowiska A.K. 4. Do informowania o działalności organizacji przykościelnych, jak i samego kleru.//..//…(zachowano oryginalną pisownię) 10.IV.1956 r. referent PU ds. BP w Mińsku Mazowieckim chor. S. Rosołek wystawił wniosek o wyeliminowanie jego osoby z czynnej sieci agenturalnej z powodu z powodu przyjęcia go w poczet kandydatów PZPR. W okresie współpracy był wielokrotnie wynagradzany w formie pieniężnej za przekazywane informacje. W archiwach IPN znajduje się 27 dokumentów dotyczących jego osoby w tym zobowiązanie o współpracy i liczne pokwitowania odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariuszy UB.

Dodaj komentarz