Wojtkowski Jerzy s. Leopolda ur. 06.01.1925 IPN Lu 00419/1240 LK krypt. „Tulipan” nr. rej. 7341 Siedlce

By | Październik 8, 2018

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik meliorant. Aktualnie emeryt. Właściciel mieszkania przy ulicy Kasprzaka w Siedlcach. Były z-ca dyrektora w „Argedzie” i w zakładach „Miś”. Pracując tam udzielał wszechstronnej pomocy Komendantom Powiatowym MO ds. Służby Bezpieczeństwa. Do współpracy z SB pozyskał go na zasadzie korzyści materialnych kpt. Andrzej Karczmarczyk kier. Sekcji II wydz. II WUSW w Siedlcach. 3.12.1984 roku podpisał umowę o udostępnianiu swojego mieszkania, jako Lokalu Kontaktowego SB z możliwością korzystania z niego we wszystkie dni robocze w godzinach od 8 do 16 w zamian za wynagrodzenie 15000 zł kwartalnie. Umowę o korzystania z jego lokalu rozwiązano 29.12.1986 roku ze względu na zły stan zdrowia właściciela mieszkania, a materiały dotyczące LK krypt. „Tulipan” złożono w archiwum WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii B-5 Z. W lokalu tym SB organizowała spotkania z następującymi TW: „Franek” nr. rej. 5874, „Józef nr. rej. 7239, „Stefan” nr. rej. 6437, „Mecenas” nr. rej. 3510, „Krzysztof” nr. rej. 7600, „Bartek nr. rej. 7439. Łącznie SB wypłaciła mu za użyczanie swojego mieszkania sumę 40 000 zł. W archiwach IPN znajdują się 54 dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz